Radar

Läkarinitiativ: Inför bastubad på recept

Bastubad kan ha hälsofördelar, enligt läkaren hans Hägglund.

Fysisk aktivitet går att få på recept, men nu väcks idén att också bastubad skulle kunna göra det.

Det är läkaren Hans Hägglund som hänvisar till studier av bastubads hälsofrämjande effekter.

– Det finns liknande effekter mellan bastubad och fysisk aktivitet. Man kan säga att det är som att ta en raskare promenad, säger Hans Hägglund till SVT Skåne.

Redan på 1600-talet tyckte man sig se positiva effekter av bastubad och på 1950-talet undersökte man effekterna mer, men ändå är den tillgängliga forskningen hittills begränsad, enligt Hans Hägglund.

Vissa studier pekar på att bastubad kan minska risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar.

– 2015 släpptes ett antal studier som visade att frekvent bastubad kunde minska risken med upptill 50 procent. Men gruppen som studerades då bastubadade fyra till sju gånger i veckan, säger han till SVT Skåne.