Radar

Danska höns pressas att värpa för stora ägg

Danska värphöns pressas att värpa stora ägg med frakturer på bröstbenet som följd.

Majoriteten av de danska värphönsen har frakturer på bröstbenet. Nu vill jordbruksministern komma till rätta med problemet med nya EU-regler.

Forskning från Köpenhamns universitet visar att 85 procent av värphönsen i Danmark har frakturer på bröstbenet. Eftersom de är avlade att äta mindre och ta mindre plats pressas hönsens kroppar till bristningsgränsen av ”oproportionerligt” stora ägg.

– Det ska gå att köpa ägg i Danmark och övriga EU utan att det förknippas med lidande höns.

Det sade jordbruks-, livsmedels- och fiskeriminister Rasmus Prehn (S) under ett möte i Bryssel med EU:s jordbruksministrar.

Ministern föreslår att det i EU:s djurskyddsregler skrivs in att även avelsprogrammen ska ha en tydlig linje i förhållande till djurskydd, samt att en europeisk studie av fenomenet genomförs.

– Något talar för att man helt enkelt har strävat efter en mindre höna som lägger större ägg utifrån ekonomiska och klimatmässiga hänsyn. Men det har gått för långt. Därför måste det finnas regler som säger att det inte får påverka djurskyddet, säger Rasmus Prehn.

Både initiativet till gemensamma EU-regler och en större studie har enligt den danske ministern stöd från de andra EU-länderna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV