Radar

Här har jobben på landsbygden skapats

1 884 jobb. Det var resultatet av landsbygdsprogrammet under året 2014 – 2020, enligt en utvärdering.

Landsbygdsprogrammet drivs av Jordbruksverket och har som mål att skapa jobb, att arbeta med miljö och klimat,  konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk.

Inom avdelningen lokalt ledd utveckling – som omfattar företagsutveckling och investeringar, besöksnäring och destinationsutveckling samt utveckling av orten eller bygden – har 326 av de 1884 jobben skapats. Cirka 54 procent kvinnor och 46 procent män fick jobben, enligt rapporten från Jordbruksverket.

Företagsutvecklingen och investeringar har skapat i snitt 2,4 jobb per projekt, kanske för att man fångat upp idéer i olika typer av forum och samverkansformer. Också inom besöksnäring och destinationsutveckling har många jobb skapats.

Totalt satsades 2,4 miljarder kronor inom programmet under perioden. 1,7 miljarder gick till jordbruk, trädgård och rennäring, merparten till mjölk- och nötköttsproduktion.

Lär mer i rapporten ”Nya jobba landsbygdsprogrammet 2014-2020