Energi

Barn i Norrbotten räddar livet på vinterfåglar

Elever på Persöskolan i Luleå kommun bekantar sig med hackspettar i trä.

Att rädda fåglar som har svårt att hitta mat på vintern och samtidigt lära eleverna mer om djur och natur – det är några av tankarna bakom satsningen Naturens hjältar, en tävling som pågår på skolorna i Norrbotten från början av december och ändra fram till slutet av maj nästa år.

Det är Länsstyrelsen i Norrbotten som har dragit igång utmaningen Naturens hjältar – Skolans fågelbord. Totalt kommer runt 2000 elever från 55 olika skolor att mata fåglar under de kommande månaderna. I Sverige finns drygt 120 rödlistade fågelarter och det blir bara fler för varje år. Genom fågelmatningen hoppas Länsstyrelsen att barnen både ska rädda livet på enskilda fåglar, men också att det ska väckas ett intrese för naturen och vad vi kan göra för att skydda den.

– Vi visar träfåglar och låter barnen lära sig mer om de två hotade arterna vitryggig hackspett och fjällräv. Barnen är så taggade och nyfikna! Det ger mycket energi att träffa skolor och se allas engagemang, berättar Emilia Vesterberg, biolog på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De skolor som deltar i utmaningen får sätta upp en fågelmatningsstation mitt på skolgården som barnen får fylla på varje dag. Invigningen skedde i förra veckan i Haparanda där en fågelmatare avtäcktes.

Satsningen görs i samband med Luften är fri – friluftslivets år 2021, ett initiativ av Svenskt friluftsliv som går ut på att få fler att vara ute och prova på friluftsliv. Projektet riktar sig särskilt till barn i åldern 10-13 år och till personer med utländsk bakgrund.