Radar

Avverkningar skadar var fjärde kulturlämning

Skogsavverkningar orsakar ofta skada på kulturlämningar i landet.

Skogsavverkningar orsakar ofta skada på kulturlämningar i landet – men problemen är samtidigt mindre nu än tidigare, visar en inventering från Skogsstyrelsen.

Andelen kulturlämningar som blir påverkade vid avverkning ligger i år på 27 procent, alltså något mer än var fjärde. Det är dock den lägsta nivån sedan inventeringarna började 2012.

”Men det är en alltför hög nivå, varje år adderas nya skador. Skadorna uppkommer främst vid markberedning”, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Varje år inventerar Skogsstyrelsen omkring 1 500 kända och registrerade kulturlämningar som gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Syftet är att kartlägga skadorna och se vilka åtgärder som behövs för att de ska minska.