Energi

Interaktiv filmupplevelse baserad på hjärnvågor

Johannes Palmroos och Matthew Lessner är i starten av projekt som går ut på att skapa en film där upplevelsen av filmen blir olika baserat på åskådarens hjärnvågor.

Tänk om våra sinnesstämningar förändrade det vi såg när vi tittade på en film. Den här idén har inspirerat till projektet Hyacinthe där filmupplevelsen kommer att påverkas genom att man läser av åskådarnas hjärnvågor. 

Johannes Palmroos och Matthew Lessner har båda en bakgrund som filmkonstnärer. Det är också en dokumentärfilm som ska utgöra själva grunden i projektet Hyacinthe, som nyligen fått en dryg miljon kronor i stöd från Kulturbryggan. Projektet är precis i inledningsfasen och förväntas vara klart om ett år, men skaparna kan redan nu avslöja några av sina idéer.  

– Den centrala idén är att använda hjärnvågsteknologi och baserat på olika hjärnvågssignaler så kommer tittarna att ha olika upplevelser av vad de ser i realtid, berättar Matthew Lessner.  

Matthew Lessner är filmskapare med såväl långfilmer som kortfilmer och musikvideor på sitt CV. Johannes Palmroos är producent för Palmroos Produktion, han gör även en podcast och har varit jurymedlem vid flera olika filmfestivaler. Foton: Palmroos Produktion   Foto:
Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Han förklarar att man inom filosofin länge har intresserat sig för hur perceptionen påverkar upplevelsen av verkligheten, men att detta på senare tid också har fått mer genomslag inom vetenskapen. Tanken här att även försöka göra det mer handgripligt för individer.

Filmen kommer att visas i gallerier där besökarna blir försedda med pannband som läser av hjärnvågorna. 
– Om deltagaren befinner sig i en mer aktiv eller stressad sinnesstämning så kommer filmen att bli mer dämpad, det kommer att läggas på ett filter som gör att det de ser inte kommer att vara helt tydligt, förklarar Matthew Lessner. 

– Om de däremot lyckas komma in i en mer avslappnad sinnesstämning så kommer filtret att försvinna och de kommer se filmen i en mer ”ren” och ofiltrerad version.

Fyra porträtt

Som grund har de tänkt filma en dokumentär som ska bestå av fyra porträtt av personer som använder sig av alternativa metoder för att försätta sig själva i vissa sinnesstämningar. En av personerna som de hoppas kunna porträttera i filmen är vad som på engelska brukar kallas för en dowser, det vill säga någon som använder exempelvis en slagruta för att lokalisera vatten. En annan person kommer eventuellt att vara en helare, men Matthew Lessner säger också att de i nuläget inte vet exakt vilka porträtt det kommer att bli eftersom läget i världen gör att det är osäkert hur mycket de kommer kunna resa och filma på olika platser.

I själva projektet ingår också att göra en grundligare research och baserat på vad de hittar kan riktningen i projektet påverkas. 

Stillbild från Matthew Lessners och Johannes Palmroos förra samarbete, Y2K
Stillbild från Matthew Lessners och Johannes Palmroos förra samarbete, Y2K. Foto: Palmroos Produktion. 

Parallellt pågår ett arbete med ett långfilmsprojekt som går under namnet Köttstålars och som Johannes Palmroos beskriver som ”en blandning av Pusher och Big Lebowski”. De två har även tidigare arbetat tillsammans på projektet Saint Y2K , en interaktiv AI-baserad filmupplevelse. Deras huvudsakliga produktion ligger dock mer inom den konstnärliga filmfåran. 
– Det som intresserar mig är filmskapare som vill skapa något nytt och tänja på gränser. De är det som gör filmmediet intressant och spännande, säger Johannes Palmroos.

Kulturbryggan

Kulturbryggan, som är en del av Konstnärsnämnden, är ett alternativ och komplement till andra offentliga finansiärer som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet.
De har i år valt att ge stöd inom tre olika program: Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller. 
Några andra av de projekt som fått stöd i år är:
The Digital Soul – en samägd autonom plattform för att generera nya intäkter och intressenter till scenkonstområdet.
Projektägare: A Radar Styled Novel.
Växtintelligens: Nya former för dialog mellan människor och träd. Projektägare: Morgondagens konstpublik
Zygot – en multisensorisk undervattensupplevelse
Projektägare: Curatorial Mutiny

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV