Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

Baka med hushållningssällskapet i Skog i Hälsingland.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.  Mycket har redan ställts in eller skjutits upp med hänsyn till coronaläget. Vi har därför extra fokus på webbaserade event just nu. Dubbelkolla att evenemanget som du är intresserad av verkligen ska hållas, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Måndag 15 november–måndag 13 december

Synålens vänner
HÄRNÖSAND. Varje måndag kan du ta med ditt handarbete, utbyta idéer och umgås.
Tid: 13.00–15.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6, Härnösand
Kostnad: 10 kronor
Info: hemslojden.org/activity/synalens-vanner-6-2-3-2-2-2-2-2-2-3-3-2-2-3

Tisdag 7 december

Baka inför jul
SKOG. Skog-Lingbo Hushållningsgille bjuder in till bakdag. Ta med eget fika och lunch.
Tid: 9.30–16.00
Plats: Bygdegården, Skog, Hälsingland
Anmälan: Senast 4 december till Eva Fresk, 073-033 80 82
Info: hushallningssallskapet.se/kalender/bakdag-i-skog

Svealand

Torsdag 2 december

Återbrukskafé
STOCKHOLM. Få hjälp från Hemslöjdsföreningens experter med fixande och lagande, fika, diskutera hållbar livsstil och dela tips och idéer.
Tid: 17.30–21.00
Plats: Se Facebookeventet Caférepet 2 december
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/ceferepet-aterbrukscafe

Föredrag av David Jonstad
RÄTTVIK. Författaren till böcker som Kollaps och Jordad är aktuell med sin senaste titel Meningen med landet.
Tid: 18.00
Plats: Kulturhuset i Rättvik
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/forelasning-av-david-jonstad

Götaland

Onsdag 1 december

Odlingsinspiration
NORRKÖPING. Få inspiration och tips från Stadsodling Norrköping och föreningen Fobo om varför småskalig, ekologisk stadsodling är viktig och hur du kan gå till väga, och dela tankar och erfarenheter med andra deltagare.
Tid: 18.00–19.30
Plats: Espresso house Strykjärnet, Laxholmen, Norrköping
Anmälan och info: studieframjandet.se/ostergotlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/december/cafe-planet—odla-mera-

Vad kräver krisen?
TROLLHÄTTAN. Stefan Edman, klimatdebattör och författare, håller föredrag och samtal kring klimatläget och vad som kan och måste göras, med hopp och framtidstro som ledstjärna.
Tid: 18.30
Plats: Konsthallen, Nohabgatan 11B, Trollhättan
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/kraver-klimatkrisen-en-katastrofplan

Hela landet

Torsdag 2 december

Svampar i skogen
ONLINE. Vad har svampar för betydelse i skogen, för skogens tillväxt och för kolinlagring i marken? Hur påverkas svampar av kalavverkning och om de lever i plantage eller naturskog? Om detta pratar Anders Dahlberg, professor i mykologi vid SLU.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Online
Anmälan och info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/digital-forelasning-svamparnas-roll-i-skogen-anders-dahlberg-professor-i-mykologi-slu

Anders Dahlberg från SLU pratar om svampens betydelse för skogen
Anders Dahlberg från SLU pratar om svampens betydelse för skogen. Foto: Pixabay

Fredag 3–söndag 5 december

Art of hosting – Medskapande ledarskap
JÄRNA. Utveckla din förmåga att leda samtal och processer om komplexa frågeställningar, situationer och utmaningar. Arrangörer är Eskilstuna folkhögskola och Omställningsnätverket.
Tid: 13.00–17.00
Plats: Vita huset, Ytterjärna
Kostnad: Från 3 700 kronor + moms, mat och boende, det finns även några platser för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: aohjarna2021.weebly.com

Söndag 5 december 2021–söndag 27 februari 2022

Jorden och maten: helhet och hälsa
ONLINE. Vill du utveckla ditt odlande och skapa en plats för själslig ro, stabilitet och hållbarhet i en föränderlig värld? En fortsättningskurs på kvartsfart för den som har grundkunskaper i odling, om bland annat biologisk mångfald, permakultur, kretslopp och resursanvändning samt välmående.
Tid: 17.00–20.00
Plats: Online via Teams
Kostnad: 2 500 kronor
Info och ansökan: Senast 1 november på sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/jorden-och-maten-helhet-och-halsa

Tisdag 7 december 2021–tisdag 15 mars 2022

Klimatpsykologi
ONLINE. En digital studiecirkel om hur vi kan hantera våra och andras tankar och känslor inför klimatkrisen och hur vi kan göra vårt klimatarbete mer hållbart och effektivt. Psykologen Jenny Thorold leder de sju träffarna med utgångspunkt ifrån boken Klimatpsykologi.
Tid: 18.30–20.30
Plats: Online
Anmälan: Till marianne.sellner@studieframjandet.se, 076-778 60 70
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/klimatpsykologi-digital-studiecirkel

Längre fram

Måndag 17 januari–fredag 18 november 2022

Skattungbykursen
SKATTUNGBYN. Ekologisk odling och hållbar livsföring är en heltidskurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum och gemenskap.
Plats: Skattungbyn, Dalarna
Kostnad: Cirka 3 500 kronor
Ansökan och info: morafolkhogskola.se/kurs/ekologisk-odling-och-hallbar-livsforing

Lördag 29 januari–söndag 22 maj 2022

Permakulturkurs
STOCKHOLM. Certifieringskurs i permakultur (PDC) med designövningar, praktik utomhus, gruppövningar och diskussioner. Permakultur är ett designverktyg för hållbara system inspirerade av naturen. Bland lärarna finns trädgårdsmästaren Maria Svennback, Annevi Sjöberg från Permakultur Stjärnsund, odlaren Börje Remstam samt Erik Berg från Egnahemsfabriken på Tjörn.
Plats: främst Formalinfabriken, Nobelberget, Sickla
Kostnad: 6 900 kronor
Anmälan och info: holisticgardening.se

Både designövningar och praktik utomhus ingår i permakulturkursen som drar igång i Stockholm den 29 januari nästa år
Både designövningar och praktik utomhus ingår i permakulturkursen som drar igång i Stockholm den 29 januari nästa år. Foto: Jessica Gow/TT

Lördag 29 januari-December 2022

Odling som livsstil
ONLINE/GAMLEBY. Gamleby Folkhögskola erbjuder två kurser i ”odling som livsstil”, en grundkurs och en fortsättningskurs. Båda är på 25% och sker främst på distans men med några fysiska träffar och sträcker sig över ett kalenderår. För de som har gått grundkursen anordnar de också en endagskurs som fungerar som en återträff och uppstart till fortsättningskursen den 29 januari.
”På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur. Grundkursen vill ge inspiration och kunskap till dig som lockas av tanken på att köpa mindre och odla mer, värna om jorden och lära känna likasinnade – oavsett hur mycket eller lite tidigare erfarenhet du har av odling” skriver man på hemsidan. 
Plats: digitalt och på Gamleby folkhögskola.
Ansökan och info: https://gamlebyfolkhogskola.se/kurser-och-utbildningar/distanskurser/odling-som-livsstil-1/

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV