Radar

Besked: Fler asylsökande afghaner kan få stanna

Talibanrörelsens övertagande i Afghanistan påverkar säkerhetsläget och asylsökandes möjlighet att återvända.

Det förändrade läget för mänskliga rättigheter – och de begränsade möjligheterna att fly inom Afghanistan – gör nu att fler asylsökande afghaner kan få stanna i Sverige.

Säkerhetsläget har ändrats drastiskt sedan talibanrörelsen tagit över Afghanistan – och allt fler grupper är utsatta för hot och fara. Det enligt Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance.

En ny situation

I och med det nya ställningstagandet, som börjar gälla den sista november, tas tidigare beslut och verkställighets- och beslutsstopp bort.
– Vi går in i ett läge där vi ska bedöma asylskälen utifrån den nya situation där talibanrörelsen styr landet. Det innebär innebär i praktiken att vi behöver ta ställning till den helt ändrade konfliktdynamiken som finns i Afghanistan, säger Bexelius.

I mitten av juli stoppade Migrationsverket alla utvisningar till Afghanistan.
Hittills under året har cirka 1 200 afghanska medborgare sökt asyl i Sverige, och det finns i nuläget runt 1 100 öppna asylärenden, uppger Migrationsverket.

Pröva frågan om skydd – igen

– Den som tidigare fått avslag och överklagat kan nu få sitt ärende prövat igen, uppger Carl Bexelius.

Fler riskgrupper ska ses i kombination med minskade möjligheter till internflykt för en rad utsatta personer i Afghanistan. Då talibanerna styr hela landet finns numera få platser att fly till för den som har skyddsbehov.