Radar

Barnsmink sågas – innehåller oönskade ämnen

Sminkprodukter riktade till barn får underkänt av Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter har granskat 32 läppbalsam- och sminkprodukter som marknadsförs till barn. Samtliga innehöll så kallade oönskade ämnen. ”Vi tycker inte att man ska köpa de här produkterna”, säger organisationens kommunikationsansvariga Christin Holm Gatica.

Granskningen har genomförts tillsammans med Sveriges Konsumenters systerorganisationer i Danmark och Norge. Det är den danska organisationen Forbrugerrådet Tænks kriterier som har använts, då de bedöms ligga före Sverige i arbetet med granskning av kemikalier.

Ämnena ska inte förväxlas med olagliga ämnen, men det betyder inte nödvändigtvis att det är något som barn bör utsättas för, enligt organisationen.

Hormonstörande ämnen

Bland oönskade ämnen finns parfymämnen som kan ge allergier och där har EU listat flera av doftämnena som ”bekymmersamma”. Det finns även misstänkt hormonstörande ämnen.

– Man har inte fastslagit det helt att de är det, men vissa studier visar på det. Det kan, om det är så, påverka ens möjlighet att få barn och kan vara cancerframkallande, säger Christin Holm Gatica.

En annan kategori problematiska ämnen är sådana som inte ska finnas med i livsmedel, men som alltså finns i läppbalsam.

– Man har beräknat att man får i sig fyra läppbalsam på ett år om man använder det dagligen. Det är inte klassat som ett livsmedel, men till syvende och sist är det ändå så att man äter det. Då är barn extra känsliga, säger Holm Gatica.

Ingen godkändes

Sveriges Konsumenter har granskat 32 produkter som säljs på den svenska marknaden och gett dem betyg från A (godkänt) till C (underkänt).
Ingen produkt fick A och 29 fick C.

Fakta: Granskningen

Sveriges Konsumenter har granskat innehållsförteckningarna till 12 sminkset och 20 läppbalsam utifrån danska systerorganisationen Forbrugerrådet Tænks kriterier för vad man kallar oönskade ämnen.
Ämnena är inte olagliga, men bekymmersamma enligt organisationen.
Betyget A innebär att produkten är fri från oönskade ämnen. Betyget B att produkten är fri från många oönskade ämnen, men får innehålla allergiframkallande eller miljöskadliga ämnen. Betyget C innebär att produkten innehåller oönskade kemikalier, exempelvis de som är eller misstänks vara hormonstörande och starkt allergiframkallande.
Samtliga sminkset fick det lägsta betyget i bedömningssystemet, C, förutom ett som fick B.
Samtliga läppbalsam fick betyget C förutom två som fick B.
Källa: Svenska Konsumenter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV