Zoom

Huset som drivs av solenergi – även på vintern

Huset Zero Sun ligger utanför Skellefteå och drivs helt av solenergi – även på vintern.

Går det att bygga en villa som är självförsörjande på solenergi på en plats där det är mörkt stora delar av året? Den frågan var utgångspunkten för bygget av Zero Sun utanför Skellefteå – en modern villa där solkraft, batterier och en bränslecell samspelar. 

– Man kan tro att det är mycket svårare att få ihop tillräckligt med solenergi i norra Sverige, men det är faktiskt inte så stor skillnad mot de södra delarna, konstaterar Fredrik Jonsson, chef för affärsinnovation på Skellefteå kraft som har tagit fram Zero Sun. Han menar att detta beror på att de har en kall och klar luft vilket är gynnsamt för solpanelerna, och många soltimmar på sommaren. Svårigheten ligger i att lagra energin från sommaren till de mörka vintermånaderna.  

– Att flytta solenergi till batterier fungerar alldeles utmärkt i dag om man bara ska flytta från morgon till kväll eller över någon dag. Men ska man börja flytta över årstiderna så blir det en utmaning med batterier. Där någonstans började vi leta efter andra lagringsalternativ och kom in i vätgasvärlden, berättar han. 

Inspiration från Göteborg

113 mil söder om Skellefteå, i Göteborg, hade Hans-Olof Nilsson redan 2015 byggt sitt egna off-grid hus som på många sätt liknar Zero Sun i det att det drivs helt av egengenererad solenergi som lagras i form av vätgas. Huset har fungerat som inspirationskälla för Skellefteå kraft under arbetet med Zero Sun.

– Svårigheten för oss är att vi har fyra månader då vi inte har något energitillskott från solen. Därför heter projektet Zero sun. Andemeningen är att om man kan leva på solenergi i Skellefteå så kan man göra det överallt, säger Fredrik Jonsson. 

Fredrik Jonsson, chef för affärsinnovation på Skellefteå kraft
Fredrik Jonsson, chef för affärsinnovation på Skellefteå kraft. Foto: Paulina Holmgren

Så hur fungerar då det hela? På taket på husets södra sida sitter solpaneler. På sommarhalvåret kommer husets energi direkt därifrån, men det uppstår också ett överskott av energi. Denna energi lagras först i batterier, när batterierna blir fulla går överskottsenergin genom en elektrolysör där man tar också tar in vatten vilket gör att vätgas och syrgas bildas. Vätgasen lagras i stora stålbehållare för att kunna användas under månaderna då solen inte skiner. För att få ihop tillräckligt mycket vätgas för vintern behöver man dock samla in mycket solenergi under sommaren. 

– Jag som är uppvuxen på landet brukar jämföra det med när man hugger ved inför vintern. Man vet kanske inte exakt men man har någon slags uppskattning om hur många kubikmeter ved man kommer att behöva för att klara vintern, säger Fredrik Jonsson. 

På vintern sker en omvänd process – vätgasen och syrgasen förs samman i en bränslecell och därifrån kommer det ut el som gör att batterierna kan laddas upp på nytt. Spillvattnet som blir över kan återanvändas för uppvärmning och varmvatten. 

Helt off-grid

Villan som drivs av det här energisystemet beskriver Fredrik Jonsson som en vanlig standardvilla på 140 m2. Villan ingår nu i Skellefteå camping och är öppen för bokning av besökare. Den har bland annat fyra separata sovrum, två badrum och en matplats för upp till tolv personer. 

Huset är helt off-grid vilket betyder att det saknar anslutning till det vanliga elnätet.  
– Vi valde att göra på det sättet för att visa att det här är på riktigt. Man kan tycka att det är en paradox för ett energibolag att vi inte ansluter det till vårt egna elnät. Men vi är övertygade om att världen behöver mer förnyelsebar energi och vi tror att en del av den energin i framtiden kommer att produceras och lagras av våra kunder. Vi vill hitta affärsmodeller som fungerar tillsammans, säger Fredrik Jonsson.

Han tror dock att det även i framtiden kommer vara relativt ovanligt med hus som helt saknar anslutning till det reguljära elnätet.
– Framgångsfaktorn tror vi kommer vara att ha en liten del egenproduktion men att man kommer fortsätta att samspela med de centrala energibolagen. Jag tror de flesta ändå uppskattar tillförlitligheten som finns hos elbolagen.

Ett experiment

Huset är fortfarande på experimentstadiet och Fredrik Jonsson sticker inte under stol med att de har haft en del inkörningsproblem. Han säger också att det i dag är en lite för tekniskt avancerad och dyr lösning för att det ska löna sig och vara praktiskt för gemene man. 

– Det är ny teknik som ska prata med varandra. Nu jobbar vi med fintrimning och anpassningar för att försöka göra det mer kostnadseffektivt och för att inte få några driftstörningar. Men för att sammanfatta: Ja, det går att leva helt på solenergi i Skellefteå. Har man bara klarat av att få ihop en ”tillräckligt stor vedtrave” på sommaren så kan man leva ungefär som vanligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV