Radar

Nytt mål i jul: Begagnat under granen

Begagnade julklappar och mindre matsvinn, nu presenterar Klimatklubben och Medveten Konsumtion sin första rapport om klimatsmarta julhandelsmål.

Hur kan vi fira julafton med en klimatomställning i sikte? Med hjälp av klappar i linje med klimatmålen vill Klimatklubben att vi firar jul samtidigt som vi minskar utsläppen.

“Årets julhandelsmål” är en rapport som beskriver hur årets julhandel kan  ligga i linje med Sveriges klimatmål. Bakom rapporten står föreningarna Klimatklubben och Medveten Konsumtion.

– Vi befinner oss i en klimatkris och vi vet att vi måste sänka utsläppen. Vi behöver mål för att veta vart vi ska, säger Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben. 

Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben
Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben. Foto: Emily Dahl

I år förväntas den totala konsumtionen under julen – med mat och resor inkluderat – att landa på närmare 87 miljarder, enligt Svensk Handels julprognos 2021. 

–  Vi vill se mindre prognoser och mer mål, säger Emma Sundh som menar att mål, till skillnad från prognoser, ger något att fästa blicken på. 

Hon pekar på hushållens konsumtion kring jul och vilka utsläpp den orsakar.

– Sverige som land har ett enormt ansvar för klimatkrisen eftersom vi släpper ut enorma mängder växthusgaser – och har ett enormt historiskt utsläpp, men vi drabbas inte först och värst av klimatkrisen, säger Emma Sundh.  

Anledningen till Klimatklubbens utspel är att de vill kunna fortsätta fira jul framåt på ett vettigt sätt.

– Julen anses vara barnens högtid, men det är ju barnens framtid som vi spelar med, säger hon.

Klimatklubben har utsett den pre-älskade (begagnade) klappen till årets julklapp
Klimatklubben har utsett den pre-älskade (begagnade) klappen till årets julklapp. Foto: Klimatklubben 

Förändra normer

Enligt Naturvårdsverket kommer 60 procent av Sveriges utsläpp från hushållens konsumtion. Den absoluta toppen av vår konsumtion nås under perioden från Black Friday fram till jul, därför menar Klimatklubben och Medveten Konsumtion att en omställd jul kan skynda på utsläppsminskningarna.

Man lägger fram tre mål: Klapparna, julmaten och resorna.

– Ett av målen är att handla begagnat, vi behöver förändra normen att det är nytt som ligger under granen till att det är begagnat, säger Emma Sundh.

Årets medvetna julklapp, som i år blev den pre-älskade klappen, utses varje år av Klimatklubben och Medveten Konsumtion. Denna klapp är ett alternativ till den prognosbaserade klapp “Årets Julklapp” som Handelns Forskningsinstitut HUI utser. Den medvetna julklappen ska istället gå i linje med forskningen och uppsatta klimat- och miljömål.

– Det kommer inte räcka att konsumera hållbart, vi måste också konsumera mindre. Det kan handla om att köpa begagnat i större utsträckning, ta hand om det vi redan har och, inte minst, fokusera på kultur och upplevelser istället för prylar när vi ger presenter, säger Kristina Östman, tf klimatchef på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

Vad gäller resor runt juletider är det flygnormen som rapporten pekar på.  Under julen 2019 var enligt Ticket de mest populära resmålen för svenskarna Gran Canaria, Bangkok och Paris.

– Svenskar reser fem till sex gånger mer än världssnittet och vi flyger upp ett ton koldioxid per person och år, det måste ske en förändring i flygnormen, till exempel att inte fira jul på andra sidan jordklotet, säger Emma Sundh.

Det tredje målet är att minska matsvinnet. kring jul lagas mer och slängs mer mat än vanligt.

– Det mest resurseffektiva är att äta upp allt gott som man har lagat, säger Emma Sundh.

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.