Radar

Fler behöver få plats i det digitala samhället

Fortfarande är många svenskar inte en del av det digitala samhället och den offentliga sektorn behöver ta ett ansvar för att inkludera fler, anser Linköpingsforskare.

Offentlig sektor har ett stort ansvar för att skapa ett digitalt samhälle som inkluderar alla. I dag står många helt utanför. Det menar forskaren Elin Wihlborg vid Linköpings universitet.

Enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet” är det mer än en halv miljon vuxna som inte använder internet. Det beror bland annat på ålder, inkomst, utbildning och funktionsvariationer.

– Här har våra politiker och tjänstepersoner inom det offentliga ett stort ansvar. Politikerna behöver skapa visioner och forma strukturer och institutioner på ett sätt som bidrar till ett gott digitalt samhälle. Tjänstepersoner kan bidra genom att motivera och utbilda, säger Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och som forskar om demokrati och inkludering, i ett pressmeddelande.

Att stå utanför det digitala samhället kan innebära problem med många slags kontakter.
– Det finns en stor risk att demokratin sätts på spel när medborgare inte kan ta del av offentlighetens tjänster. I Sverige är rätten till inkludering grundlagsstiftad, säger hon.

Modellprojekt i Motala

En mycket större del av befolkningen än den halva miljon personer som helt står utanför det digitala samhället kan då och då uppleva problem med digitala tjänster, eller kan ha problem att förstå information och nyhetsflöden.

I och runt Linköping pågår flera projekt som ska råda bot på det digitala utanförskapet.

På sitt kontor i stadsdelen Skäggetorp ger Linköpings kommun tillgång till datorer och hjälp till de som behöver, och i Motala finns projektet DigiDelCenter, där medborgare kan få hjälp med telefoner och hemsidor eller gå kurser i datoranvändning. Digidelcenter har utsetts till nationell modell för hur kommuner kan “höja den digitala kompetensen hos sina invånare”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV