Radar

Färre hemlösa barn i Malmö

Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, i Malmö.

Hemlösheten har pressats tillbaka i Malmö sedan toppåret 2018, visar en ny kartläggning. Ökat bostadsbyggande och färre nyanlända är några av förklaringarna. Men hur många papperslösa och EU-migranter som saknar tak över huvudet har kommunen ingen koll på.

Antalet hemlösa barn i Malmö har minskat från 417 förra året till 355 denna höst. Antalet hemlösa vuxna ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året, strax över 1 000 personer, men jämfört med toppåret 2018 har antalet barn och vuxna som räknas som hemlösa mer än halverats.

– Det som gläder mig mest är att det är färre barn som är i hemlöshet, säger Sedat Arif (S), kommunalråd och ordförande i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd.

Följden av det ljusnande läget är att nödlösningar inte behövs i lika stor utsträckning.

– 2018 betalade vi i kommunen ungefär 160 miljoner kronor för tillfälliga och oftast mycket sämre lösningar, som till exempel hotell eller vandrarhem. I år är summan ungefär 3,5 miljoner, säger Sedat Arif.

Ökat bostadsbyggande

Många som kom till Malmö som flyktingar 2015-2016 har nu kunnat få boende via bostadsförmedlingen Boplats Syd, konstaterar han. Bostadsbyggandet har ökat och kötiden har blivit kortare. Dessutom tar Malmö nu emot avsevärt färre nyanlända.

Kommunen har också satsat på att bygga ut bostadsrådgivning för hemlösa.

– Fler barnfamiljer har haft möjlighet att skaffa bostad på egen hand med vår hjälp, säger utvecklingssekreterare Lars G Larsson.

Kartläggningen omfattar personer som lever i någon form av hemlöshet som socialtjänsten känner till och har kontakt med, men papperslösa och EU-migranter ingår inte.

– Den här gruppen är inte berättigad till något stöd från samhället, inte ens från socialtjänsten, under längre perioder. Där har vi möjlighet att hjälpa till i det akuta skedet, men vårt ansvar och vår möjlighet är att hjälpa till fram tills man så att säga lämnar landet, säger avdelningschef Rikard Vroland.

Värmestugor inte på plats

Ambitionen är att även denna vinter öppna värmestugor i samarbete med ideella organisationer, men trots att december snart är här har ingen lösning kommit på plats i Malmö.

– Vi jobbar intensivt med frågan och det finns ett starkt intresse från politiken att vi ska lösa detta, men sedan handlar det om att hitta lokaler som är utformade i enlighet med räddningstjänstens krav, säger Sedat Arif.

Fakta: Så räknas hemlösheten

Malmös hemlöshetskartläggning utgår från läget i oktober varje år. Den avser personer i hemlöshet som socialtjänsten känner till och har kontakt med.
Sedan tidigare har Malmö räkna följande tre grupper som hemlösa:
Akut hemlösa: Personer på akutboenden, härbärgen, jourboenden och skyddade boenden. Även uteliggare räknas in i denna grupp.
Personer på institution eller stödboende: Här ingår personer som till exempel är intagna på kriminalvårdsanstalt eller bor på HVB-hem och som ska flytta därifrån inom tre månader och saknar boendelösning.
Personer med eget ordnat kortsiktigt boende: Hit räknas de som tillfälligt och utan kontrakt bor hos vänner eller släktingar, liksom de som har tillfälligt andrahandskontrakt hos privatperson (maximalt tre månader efter mätveckan).
Från och med i år har Malmö börjat räkna en fjärde grupp, personer som har ett så kallat socialt kontrakt. Det är ett boende ordnat av kommunen, som till exempel en försökslägenhet eller träningslägenhet. I de siffror som presenteras i TT-artikeln ingår inte denna grupp.
Källa: Malmö stad

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV