Radar

Smittan härjar i Europa – går mot ”hemsk” jul

I måndags började Österrikes huvudstad Wien vaccinera barn från fem år mot covid-19.

Snart två år efter pandemins början skjuter smittspridningen i stora delar av Europa i höjden. ”Agerar vi inte nu kommer det att bli en riktigt hemsk jul”, säger det hårt drabbade Tysklands smittskyddschef Lothar Wieler.

Trots att vaccin mot covid-19 funnits tillgängligt sedan i våras har betydande delar av befolkningen i många EU-länder valt att inte ta sprutorna, som av experter beskrivs som enda vägen ut ur krisen.

Nu skenar smittan på flera håll på kontinenten. I Tyskland, som klarade sig väl genom pandemins första fas, är spridningen oroväckande hög, och läget på sjukhusen ”riktigt dystert”, enligt Lothar Wieler, chef för smittskyddsmyndigheten RKI.

– Vi har aldrig varit så oroliga som nu, säger han under ett webbseminarium, och beskriver hur strokedrabbade och andra svårt sjuka kan få vänta två timmar på en iva-plats, då avdelningarna är fulla av företrädesvis ovaccinerade covidsjuka.

"Stort misstag"

– Det råder nödläge i vårt land. Den som inte inser det begår ett väldigt stort misstag.

I torsdags gjorde RKI en ny högstanotering, med över 65 000 nya fall. Såväl dagen innan som dagen efter var siffran över 52 000 – och av detta dagliga antal måste man räkna med att omkring 400 kommer att dö, enligt Wielers prognos. Tar man mörkertalet i beaktande kan det röra sig om dubbelt eller tre gånger så många smittade – Tyskland kan alltså om bara några veckor ha över tusen coviddöda per dag.

– Det är det för sent att göra något åt. De här människorna är redan smittade. Det är som en utspilld vattenhink, det går inte att hälla tillbaka, säger han enligt tidningen Die Welt.

Det totala antalet covid-döda i Tyskland ser i helgen ut att ticka upp över 100 000-strecket. Det blir fjärde stora land i Västeuropa där den dystra statistiken blir sexsiffrig, efter Storbritannien, Italien och Frankrike.

Värre i Österrike

En signal om det allvarliga läget är att ett sjukhus i bayerska Freising nyligen fick skicka en covidpatient till just Italien för vård, då man varken hade plats själv eller lyckades hitta någon sådan innanför landets gränser.

Än värre är situationen i grannlandet Österrike, där nedstängning har införts för ovaccinerade och utvidgas till hela befolkningen på måndag. Vaccinationsgraden är bland de lägre i Västeuropa, ”pinsamt låg”, med förbundskansler Alexander Schallenbergs ord. Därför hotar han med vaccinationsplikt från februari nästa år.

I torsdags rapporterades för första gången över 15 000 nya fall – i ett land med knappt 9 miljoner invånare. Från vården kommer vittnesmål om mycket svåra omständigheter, bland annat på ett överfullt sjukhus i den hårt drabbade delstaten Oberösterreich.

– Vi måste ställa de döda i korridoren, säger en anställd till nyhetsbyrån APA.

Psykisk press

Hon berättar att personalen är under enorm psykisk press, som blir värre i takt med att fler och fler dör.

– Ingen på utsidan kan föreställa sig vad det innebär.

I många östeuropeiska länder, som Rumänien och Bulgarien, är läget sedan flera veckor katastrofalt, till stor del på grund av att få har låtit vaccinera sig. I de sydeuropeiska länder som drabbades värst under pandemins första fas ser det däremot förhållandevis ljust ut.

Italien, med nästan 60 miljoner invånare, rapporterade i onsdags drygt 10 000 nya fall, för första gången sedan i maj. Smittspridningen går alltså upp, men från förhållandevis låga nivåer.

Pass krävs i Italien

Hälsodepartementet i Rom har förklarat det gynnsamma utgångsläget som en följd av att landet har en av de högsta andelarna vaccinerade i EU, vilket i sin tur torde hänga ihop med de covidpass som infördes tidigare i år. Intyget, som visar om en person är vaccinerad, tillfrisknad eller har testats negativt, krävs numera inte bara för tillträde till evenemang och liknande, utan även i arbetslivet.

Tyske RKI-chefen Wielers budskap till alla som inte vaccinerat sig är tydligt: Gå och gör det. Han vill även höja vaccinationstakten genom att ge apotekspersonal möjlighet att ge injektioner.

– Vi är i ett nödläge. Varenda en som vet hur man ger en spruta får ta och rycka in nu. Annars får vi inte grepp om den här krisen, säger han.

Fakta: Covid-19 i Europa

Den så kallade fjärde vågen av covid-19 har delvis tagit sig andra uttryck än tidigare smittovågor. Flera av de länder som drabbades hårdast under pandemins inledande fas har i dag förhållandevis låg smittspridning, medan länder som Tyskland, där få människor dog i början av pandemin, nu tillhör de hårdast drabbade.
I det tyskspråkiga Europa har koncepten 3G (”geimpft, genesen, getestet”, eller på svenska vaccinerad, tillfrisknad, testad) respektive 2G (geimpft, genesen) införts i olika sammanhang.
Österrike skärpte i förra veckan reglerna från 3G till 2G, har infört nedstängning för ovaccinerade och planerar samma sak för hela befolkningen från nästa vecka. I Tyskland har 2G-regler införts i flera delstater, och diskussioner pågår om att utvidga konceptet till hela landet.
Källa: TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV