Radar

Så löser ungdomarna hållbarhetsproblem

Under hållbarhetsturnén får gymnasieelever den stora uppgiften att lösa ett hållbarhetsproblem åt en verksam aktör.

På en rad gymnasier löser elever just nu hållbarhetsproblem åt företag och organisationer, på riktigt. Verksamheten “we_change”, vill öka kunskapen om hållbarhetsfrågor samtidigt som eleverna får växa med uppgiften.

– Turnéerna ska öka kunskapsnivån och ge en “crash course” i FN:s globala mål om hållbar utveckling. Vi vill visa på att det görs mycket bra i världen, samt inspirera varje ungdom och visa på att de i sin ort också kan göra skillnad, redan idag, säger Rebecca Bergman, verksamhetsansvarig på we_change.

Sedan 2011  har de jobbat fram metoder att sprida kunskap på, varav ett lyckat koncept är hållbarhetsturnén, eller som den numera kallas: “Sustainability hackathons”.

– Hackathon är en process som ofta används inom tech branschen för att lösa svåra problem under kort tid. Den processen har vi lånat och anpassat för vår målgrupp, säger Cecilia Enquist som just nu är ute på hållbarhetsturnén.

Cecilia Enquist arbetar på we_change och är ute på hållbarhetsturnén tillsammans med olika samarbetspartners
Cecilia Enquist arbetar på we_change och är ute på hållbarhetsturnén tillsammans med olika samarbetspartners. Foto: We_change

Processen

Hållbarhetsturnén har samarbetspartners som varierar från år till år, allt från start-ups till större väletablerade aktörer.

En representant från samtliga samarbetsaktörer ger eleverna ett hållbarhetsproblem att lösa. Temat på problemlösningen anpassas till gymnasieprogrammen.

– Det kan handla om till exempel cirkulär ekonomi och hur man sluter den cirkulära processen hos till exempel H&M och Ikea, till att minska vapenvåldet som Humanium Metal jobbar med, eller hur man kan öka kunskapen om privatekonomi tillsammans med SEB.

I grupper får klassen jobba fram en lösning som de sedan pitchar för aktören.

– Processen börjar med att dela upp olika roller i gruppen, till exempel ska en se till att man leder processen framåt, en ska se till att man har läst alla instruktioner ordentligt och en ska fokusera på research, säger Cecilia Enquist.

I grupper får klassen jobba fram en lösning som de sedan pitchar för aktören
I grupper får klassen jobba fram en lösning som de sedan pitchar för aktören. Foto: We_change

Samarbetsaktörerna ger sedan feedback till eleverna och utser den bästa problemlösningen i var klass, sedan utses den bästa idén i kommunen. Därefter skickas dessa bidrag vidare till en extern jury med olika hållbarhetskompetens, som utser de bidrag som sedan får tävla på nationell nivå.

– Det finns ett tävlingsmoment för att sporra eleverna, men det viktiga är att lära sig den här typen av process med att jobba case-baserat, det autentiska lärandet, och att få träffa olika aktörer i samhället, säger Cecilia Enquist.

Uppskattat

Det är tredje året som we_change turnerar med hållbarhets-hackathon. I år har 35 skolor i 18 kommuner anmält sig  från Malmö i söder till Piteå i norr, samt några digitala träffar.

Hållbarhetsturnén har tagits emot med mycket positivitet från både elever, lärare och deltagande samarbetspartners.

Bland annat har Cecilia Enquist märkt av hur konceptet stärker elevernas självförtroende. Till en början tvivlar många elever på att de ska klara uppgiften att jobba fram en lösning på endast tre timmar, men i slutet av dagen så finns alltid en problemlösning klar.

– Även om det är på en otroligt hög nivå så tycker ungdomarna att det är kul att få arbeta med något på riktigt och få träffa våra samarbetspartners på skolan. Under processens gång ser man hur eleverna växer i det, säger hon.

Future Minds

Idag finns det ingen samlingsportal på nätet för lärande om hållbar utveckling, utan lärare har fått plocka ihop sitt eget material för undervisning.

– Det vi har lyssnat in från elever och lärare som vi mött under turnéerna är behovet av att framtidssäkra sig i vår tids viktigaste frågor men också kontinuiteten med uppdaterad information om det senaste som sker i området, säger Rebecca Bergman.

Rebecca Bergman verksamhetsansvarig på we_change ser behovet av en plattform med samlat material för lärande om hållbar utveckling
Rebecca Bergman verksamhetsansvarig på we_change ser behovet av en plattform med samlat material för lärande om hållbar utveckling. På bild: Rebecca Bergman med sin son Love. Foto: We_change

We_change har därför utvecklat hållbarhetsturnén till ett treårigt kunskapsprogram för gymnasieskolan som går under namnet “Future Minds”. Från och med hösten 2022 kommer hållbarhetsturnéerna att bli en del av programmet, som finansieras av samarbetspartners och därför kommer att vara gratis för gymnasieskolorna att delta i. Målet är att på tre år ta eleven från grundkunskap till helhetsbild och expertis och kunskap och verktyg att påverka.

– Vi vill demokratisera kunskapen om hållbar utveckling, öka delaktigheten och nå ut även till de minsta orterna. 

Rättelse: Vi skrev i den tidigare versionen av artikeln att 19 skolor i 14 kommuner hade anmält sig till hållbarhetsturnén, rätt siffra är 35 skolor i 18 kommuner. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV