Radar

Roller för alla i en cirkulär ekonomi

"Vi ser fram emot att kunna stötta den cirkulära rörelsen som växer fram och ge ett ansikte till den" Säger Nikolas Berg.

Cirkulär ekonomi för alla. Det är målet med en ny hemsida, som ska sprida forskning, artiklar och tips och skapa en bred rörelse där alla kan hitta en roll.

– Det handlar om att bredda tänkandet kring både cirkularitet och ekonomin. Ekonomi är något som rör alla, det är alldeles för angeläget för att tänka att det endast är experter och ekonomer som ska fixa det, allas tänkande och delaktighet behövs, säger Nikolas Berg, medlem i Ekopedagogiska föreningen, som är den drivande kraften bakom hemsidan.
 
Hemsidan cirkularekonomi.se riktar sig till alla som vill delta i en cirkulär omställning.
 
I början av året kom regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomisk omställning. Sverige har visat på tydliga ambitioner, men samtidigt visar forskning att rådande synsätt har många brister. 
 
– Tänkandet kring rättvisa, skala och effekter är ofta bristfälligt, liksom tydlighet vad gäller cirkulära affärsmodeller, genomförbarhet eller hur materialloopar ska stängas. Det behövs både ett fördjupat lärande och en bredare delaktighet om samhället ska lyckas ställa om till cirkularitet, säger Martin Hultman, forskare vid Chalmers som lett forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker” mellan 2017 och 2021,  i ett pressmeddelande. 
 
En av idéerna som föddes i mötet mellan forskare och praktiker var att skapa en digital plattform för cirkulär ekonomi. Som ett avslut på forskningsprojektet och som en början på att lyfta och bredda den cirkulära rörelsen lanseras idag hemsidan.

“Cirkulärande"

I mötet mellan forskare och praktiker växte begreppet ”cirkulärande” fram. Begreppet betonar vikten av lärande och utveckling, samt att allas erfarenheter behövs och alla har något att bidra med i utvecklingen av cirkulär ekonomi. 
 
– Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en universallösning, samtidigt har det många brister och svaga punkter, därför är frågorna just nu viktigare än svaren, säger Nikolas Berg.

Under forskningsprojektets gång har definitionen av cirkulär ekonomi benats ut till två tolkningar, en starkare och en svagare, förklarar Nikolas Berg. 
 
I den starka tolkningen av cirkulär ekonomi tittar man till exempel mer på början och slutet av kretslopps-cirklarna. Det kan innebära att man är tydligare med att ifrågasätta och problematisera utvinningen av material istället för att endast göra affärer av återbrukat avfall. Man kan också problematisera konsumtionssamhället och fokusera mer på rättviseaspekter, som social rättvisa, klimaträttvisa och naturens rättigheter. 
 
Den svagare tolkningen av cirkulär ekonomi ifrågasätter inte lika tydligt resursutvinningen, man har ett större intresse i att göra affärer av avfallshantering, man är mer marknadsorienterad och utesluter det sociala ansvaret i hög grad.

Ett levande forum

Hemsidan är tänkt att vara ett levande forum med artiklar, forskning, tips och råd. Framförallt är hemsidan tänkt att göra cirkulärt tänkande tillgängligt för fler. Förutom en tydligare politiskt styrning behövs ett bredare engagemang från människor, menar Nikolas Berg. 
 
– Vi vill att fler ska förstå och se på den cirkulära omställningen som en bred rörelse där alla sektorer ingår och där man kan hitta en roll för sig själv, istället för att tänka att det är experter, myndigheter eller storföretag som ska göra det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV