Radar

Klimatråd bildar nätverk för omställning

Carina Keskitalo är vice ordförande för Nationella expertrådet för klimatanpassning, som nu är med i ett internationellt nätverk som ska samarbeta kring lösningar på klimatomställningen.

Ett nytt internationellt klimatnätverk har startats. Expertråd i 17 länder ska visa både regeringar och företag på klimatförändringarnas utmaningar och lösningar.

International Climate Councils Network grundades under klimatmötet i Glasgow och består av ländernas nationella klimatråd. Från Sverige deltar Klimatpolitiska rådet och Nationella expertrådet för klimatanpassning.

– Det svenska klimatpolitiska rådet var en av de länder som organiserade de initiala nätverksmötena tidigare i år, tillsammans med bland annat Storbritannien, säger Carina Keskitalo, vice ordförande för Nationella expertrådet för klimatanpassning och forskare vid Umeå universitet.

Ni ska dra nytta av varandras erfarenheter för att stötta en klimatomställning. Hur?

– Än så länge är nätverket relativt nytt, men en gemensam faktor är att klimatråd i olika länder är tänkta att på olika sätt stötta beslutsfattande. De olika råden har redan diskuterat lite på vilka olika sätt det sker och vilka förutsättningar som finns i olika länder.

Sveriges modell är lik den i bland annat Storbritannien och Finland.
Nätverket hoppas få fler länder att inrätta klimatråd och få in vetenskaplig kunskap i beslut om klimatanpassningar och utsläppsminskningar.

I hur stor utsträckning saknas vetenskaplig kunskap i sådana beslut idag? 

Till stor del har vi i dag kunskap generellt om i vilken riktning förändringen behöver gå. Vi behöver mer kunskap till exempel om hur olika aktörer kan implementera klimatanpassning och utsläppsminskning, vilka kunskapsbehov de har och hur kunskap kan sammanställas och kommuniceras till olika aktörer, säger Carina Keskitalo.

– Förändringen som krävs är förstås stor, men det är ju en omställning som behöver göras för ett mer hållbart samhälle.

<strong>Fakta</strong>

Klimatpolitiska rådet ska ha kompetens inom klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap och ska utvärdera regeringens politik och bidra till diskussion om klimatpolitik.
Nationella expertrådet för klimatanpassning utvärderar arbetet med klimatanpassning i Sverige.
I International Climate Councils Network ingår 21 olika råd från Australien, Kanada, Chile, Costa Rica, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Guatemala, Island, Irland, Nya Zeeland, Filippinerna, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV