Zoom

En ny egnahemsrörelse är möjlig

Erik Berg är engagerad i det som han kallar för "den nya egnahemsrörelsen".

Det behövs fler vägar till ett eget hem förutom de som står till buds idag. Människor behöver få verktygen och möjligheterna att forma, bygga och förstå sin egen livsmiljö, tycker Erik Berg, arkitekt och en av arrangörerna för konferensen Socialt byggande.

För två år sedan arrangerades den första konferensen i socialt byggande i Göteborg. På torsdag är det dags igen.

– Vi vill skapa en bred mötesplats för olika alternativa och inkluderande former av byggande, säger ena huvudprojektledaren Erik Berg.

Erik Berg är huvudprojektledare för konferensen i socialt byggande
Erik Berg är huvudprojektledare för konferensen i socialt byggande. Foto: Åsa Isacsson.

På den första konferensen möttes både folkrörelseaktiva och företrädare för det offentliga samhället. Alla med intresse för de former av byggande där människor går samman och det eftersträvas sociala värden i boendet. Det kan vara allt från byggemenskaper, bogemenskaper, ekobyar, byalag och andra lokala utvecklingsgrupper.

Lång historia

Själv är Erik Berg engagerad i vad som har kommit att kallas för den ”nya” egnahemsrörelsen.
– Vi behöver återupptäcka förmågan att rent praktiskt bygga fullgoda bostäder genom eget arbete i organiserad form. Istället för att köpa, hyra eller bygga själva som individer behöver vi ett fjärde alternativ, menar Berg.

På 30-talet arrenderade många människor mark där de kunde bygga sitt eget egnahemshus
På 30-talet arrenderade många människor mark där de kunde bygga sitt eget egnahemshus. Här är ett hus i Ängby, Stockholm. Foto: SvD/TT

Historiskt uppstod egnahemsrörelsen vid 1800-talets slut med målet att ge arbetsklassen eget boende, ofta med en tillhörande trädgård med plats för odling till hushållsbehov. Idag kan det vara människor som organiserar sig och bygger tiny houses i samlade områden. Erik Berg är projektledare på Egnahemsfabriken på Tjörn som är en stödstruktur till människor som vill bygga. Där kan man bygga på sitt egna hus men även få stöd av andra egnahemsbyggare, tekniskt stöd, rådgivning och tillgång till en materialförening.

– Det var så egnahemsrörelsen fungerade. Det behövs fler egnahemsföreningar idag också för att fler ska kunna bli med i omställningen, säger Berg.

Förutsättningarna idag är annorlunda jämfört med när den förra egnahemsförelsen begav sig. Något som gör det svårare är de höjda kraven på utförandet. Allt från ventilationskrav till energikrav och tillgänglighetskrav.

– Allt det är hundra procent hanterligt när amatörer och proffs jobbar ihop. Men det kräver att det finns organisatoriska strukturer där självbyggare och profesionella kan samarbeta, exempelvis egnahemsföreningar, säger Berg.

"Ett systemfel"

I ”den gamla” egnahemsrörelsen arrenderade människor kommunal mark där de fick bygga sitt egna lilla egnahemshus. Att arrendera med tomträtt, där en privatperson hyr långsiktigt av kommunen till en skälig arrendekostnad, tycker Berg skulle vara ett bra alternativ även idag.

– Poängen är att man inte ska behöva ha en miljon kronor för att köpa en tomt innan man kan bygga ett hus, menar han.

En ny egnahemsrörelse tycker Berg är nödvändig för att fler ska kunna bli med i omställningen.

– Det är ett systemfel att människor som nyss kommit till Sverige får vänta på att få komma in i samhället. Istället skulle de kunna göra något åt både sin egen situation och bostadsbristen genom att bygga sina egna hem, säger Berg.

Fixarbrigad hemma hos Eva i det hus hon byggde med Egnahemsfabriken, 2020
Fixarbrigad hemma hos Eva i det hus hon byggde med Egnahemsfabriken, 2020. Foto: Anna Berglund

Till Egnahemsfabriken kommer också människor som vill ställa om och bo enkelt. En del av omställningen är förmågan att bygga strukturer tillsammans när vi behöver dem.

– Vi som människor behöver få verktygen och möjligheterna att forma, bygga och förstå vår egen livsmiljö igen, säger Berg.

Återskapa det kollektiva självförtroendet

I rörelsen av socialt byggande i Sverige händer det mycket, men Berg menar att takten behöver ökas.

– Tyvärr underlättar samhällssystemet varken för byggemenskaper, ekobyar eller för det organiserade självbyggeriet. Rent praktiskt är det lättare att bygga själv idag än under egnahemsrörelsens tid. Men vi har nedrustat vår föreställningsförmåga att det är realistiskt görbart och ett alternativ. Den måste återuppbyggas. Det är ett kollektiv självförtroende som måste återskapas, menar Berg.

Det är här vikten av konferensen kommer in. Ett mål med konferensen är att inspireras av, sätta igång och lära av varandra, inte minst av projekt från andra nordiska länder som Danmark, Norge och Finland.

– Det som är stressande är att det är bråttom med all typ av omställning. Vi måste accelerera vårt lärande av varandra, menar Berg.

Fakta: Socialt byggande

Konferensen ”Socialt byggande: Mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende” äger rum den 18-19 november 2021 på Garveriet i Floda utanför Göteborg. Den har tre temaområden: Civilsamhällets egen förmåga, inkludering och integration samt omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV