Radar

Stort stöd för fossilförbud 2030

Hälften av Svenskarna vill se ett fossilförbud 2030, men bland partierna är det bara Miljöpartiet som helt ställer sig bakom ett förbud.

Hälften av svenskarna står bakom ett fossilförbud 2030, enligt en ny undersökning.

Det är Naturskyddsföreningen som låtit göra undersökningen bland 1167 personer. Hälften av de tillfrågade är ganska eller mycket positiva till ett fossilförbud 2030. Naturskyddsföreningens energiexpert Kristina Östman konstaterar att Sveriges koldioxidbudget är slut inom fyra år, om minskningen inte går fortare idag.

Föreningen lät på en pressträff riksdagspartierna svara på om de ställer sig bakom ett fossilförbud 2030, och vilka konkreta åtgärder de har för att uppnå Parisavtalets mål.

Förslagen var många och Mikael Karlsson, universitetslektor vid Uppsala universitet och Deniz Butros kommunikations- och policyansvarig på Hagainitiativet, betygsatte partierna.

MP fick bäst betyg följt av V och C. S kom något efter, utan tillräckligt konkreta förslag.

– Det här fyra partierna kan arbeta ihop på ett bra sätt och kan stärka svensk klimatpolitik ordentligt, kommenterade Mikael Karlsson.

När L, M, KD och SD presenterat sina förslag var betyget lägre.

– Alla fyra partier säger nej till förslaget 2030, vilket är tråkigt att höra, sa Mikael Karlsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV