Radar

Svenskarna är för strängare statliga klimatåtgärder

Enligt EIB:s klimatundersökning är tre av fyra svenskar för strängare statliga klimatåtgärder – liknande de som genomförts för att bekämpa covid-1.

Tre av fyra svenskar är för strängare statliga åtgärder – liknande de som genomförts för att bekämpa covid-19-krisen. Det framkommer i den fjärde upplagan av EIB:s klimatundersökning. 

Enligt en undersökning som Europeiska investeringsbanken (EIB) har gjort anser tre fjärdedelarna av svenskarna att klimatförändringarna och dess konsekvenser är den största utmaningen för mänskligheten under 2000-talet.

Undersökningen visar dock att oron och förväntningarna i klimatfrågan skiljer sig åt markant mellan olika samhällsgrupper vad gäller ålder, kön, politiskt tillhörighet samt socioekonomisk tillhörighet.

Till exempel framkommer det att yngre personer samt personer med vänsterorienterade politiska åsikter är överrepresenterande bland de som svarat att de ser klimatförändringarna och dess konsekvenser som den i dagsläget största utmaningen för mänskligheten.

Samma överrepresentation gäller de som svarat att klimatförändringarna har en påverkan på deras vardag.

Hoppfullhet bland de yngre

Vad gäller Svenska regeringens förmåga att uppfylla sina mål för minskade koldioxidutsläpp till år 2050, visar det sig att personer över 64 år ställer sig mer skeptiska till regeringens förmåga. Endas 39 procent av dem tror att Sverige kommer uppfylla målet för minskade koldioxidutsläpp, medan 61 procent av de yngre (under 30 år) tror att Sverige kommer att lyckas med målet.

Hela tre fjärdedelar av svenskarna är för strängare statliga åtgärder – liknande de som genomförts för att bekämpa covid-19-krisen – som skulle påtvinga förändringar i människors beteende, resultatet visar en ökning på sex procent från förra årets undersökning.

66 procent av svenskarna  skulle stödja införandet av en skatt på produkter och tjänster som bidrar mest till den globala uppvärmningen. En stor majoritet av svenskarna är positiva till en femårig minimigaranti på alla elektriska eller elektroniska produkter och att kortdistansflyg ska ersättas med snabba tåg med låga utsläpp.

Undersökningen visar också att en klar majoritet ser positivt på att förbättra utbildningen och öka barns och ungdomars medvetenhet om hållbar konsumtion.

Fakta om EIB:s klimatundersökning 

Europeiska investeringsbanken har publicerat den fjärde upplagan av EIB:s klimatundersökning, som är en ingående undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna.
Den fjärde upplagan av EIB:s klimatundersökning, som gjordes i samarbete med marknadsundersökningsföretaget BVA, syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder.
Över 30 000 personer deltog i undersökningen mellan den 26 augusti och den 22 september 2021, med ett representativt urval för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen.
Källa: EIB 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV