Radar

FN: 45 miljoner i akut hungersnöd

45 miljoner människor är enligt FN-organet WFP nu på gränsen till svält.

Antalet människor som befinner sig på gränsen till svält och riskerar att stå inför en akut hungersnöd har ökat dramatiskt, varnar FN:s världslivsmedelsprogram, WFP.

I somras uppgav WFP att 42 miljoner var på gränsen till svält, nu har siffran stigit till 45 miljoner i 43 länder. En stor del av ökningen tillskrivs situationen i Afghanistan, där problem med säkerhet har lett till färre leveranser av nödhjälp. Tre miljoner afghaner hotas av svält.

– Tiotals miljoner människor stirrar ner i avgrunden. Vi har konflikter, klimatförändringar och covid-19 som alla bidrar till att siffrorna över de i akut hungersnöd stiger, säger David Beasley, chef för WFP.

WFP beräknar att de monetära kostnaderna för att undvika en svältkatastrof är sju miljarder dollar, motsvarande 60 miljarder kronor. Men kostnaderna på det mänskliga planet är långt värre och många familjer tvingas till fruktansvärda val, säger Beasley.

– Vi får rapporter från Afghanistan om familjer som tvingas sälja sina barn i desperata försök att överleva.

I Syrien beräknas över tolv miljoner vara på gränsen till svält. Andra länder där situationen är allvarlig är Etiopien, Haiti, Somalia, Angola, Kenya och Burundi.