Radar

World Anti–Bullying Forum: ”Mobbning går att stoppa”

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia närvarar vid Friends Worlds Anti-Bullying Forum 2017.

I måndags inleddes den tre dagars långa konferensen ”World Anti–Bullying Forum” i Stockholm, en unik konferens som grundats av Friends: ”Tanken med forumet är att bygga broar mellan forskningen och praktiken” säger Maria Loodberg, sakkunnig på Friends. 

År 2017 startade Friends forumet ”World Anti–Bullying Forum” (WABF) tillsammans med UNESCO, den största konferensen i sitt slag.

– Konferensen blir större och större för varje gång och vi är väldigt glada att kunna tillhandahålla en sådan stor internationell konferens, säger Maria Loodberg.

Konferensen pågick under tre dagar, måndag till onsdag, och i år öppnade utbildningsministern Anna Ekström konferensen med ett invigningstal.

– Det är den tredje gången som vi genomför konferensen och tanken är att man ska hålla den vartannat år framöver, säger Maria Loodberg.

Under konferensen deltog omkring 700 personer, däribland professorer, beslutsfattare och praktiker från hela världen, både digitalt och på plats i Stockholm, för att dela med sig av sin kunskap om hur man kan stoppa mobbning. Ambitionen är att samla alla som har ett intresse i frågan, allt från forskare, pedagoger på förskola och skola, idrottsföreningar med mera. 

– Om forskningsbaserad kunskap delas mellan dem som arbetar med- och för barn, och de som påverkar barns levnadsvillkor, har vi en bättre chans att förebygga mobbning. På Friends vet vi att mobbning går att stoppa, men det kräver ett långsiktigt engagemang från hela samhället. I dag tar det i genomsnitt 17 år för forskning att nå praktiker – och det vill vi ändra på med World Anti-Bullying Forum, säger Maja Frankel, Generalsekreterare Friends. 

Vad säger den senaste forskningen om kränkningar på nätet runt om i världen? Hur har andra gjort för att skapa en trygg skola och trygg närvaro på nätet fri från hat? Vilka insatser mot mobbning är mest effektiva? Samtliga är frågor som diskuterats flitigt under World Anti-Bullying Forum 2021 av bland annat utbildningsministern Anna Ekström och Unesco de senaste dagarna, det skriver Naod Abera, PR- och pressansvarig på Friends, i ett mail. 

En annan ambition som man vill uppnå genom forumet är att på sikt enas om definitioner och om vägar att gå för att stoppa mobbning. 

– Bland de 700 forskare och praktiker på WABF fanns en stor enighet i att samhället behöver accelerera arbetet med att involvera barn och unga i trygghetsarbetet. Barn och ungas bör röst bör få ett större utrymme, Naod Abera i ett mail. 

Årlig rapport om mobbning 

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I årets rapport har data sammanställs från totalt 20 920 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2020 till 1 juni 2021.
I början av augusti, i samband med skolstarten, släppte Friends sin årliga rapport och i den framgår det att mobbning som grundar sig på barnets etnicitet ökar.

– Vi har olika fokus varje år, etnicitet som grund för kränkningar är inget nytt, utan snarare något vi ser har ökat enligt vår kartläggning. Det är den vanligaste grunden till trakasserier enligt eleverna och därför ville vi fokusera på det i rapporten, säger Maria Loodberg.

Enligt Maria Loodberg är verbal mobbning, både skriftligt och i ord till varandra, den återkommande och vanligaste typen av mobbning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV