Radar

Ensamhet under pandemin ett hot mot hälsan

Under pandemin drabbades personer med intellektuella funktionshinder av ensamhet.

Ensamhet drabbade personer med intellektuell funktionsnedsättning hårt under coronapandemin. Dagliga verksamheter upphörde och många hade inte möjlighet att ha kontakt med omvärlden digitalt.

– Det är stor risk att den långvariga bristen på sociala kontakter, sysselsättning och fysiska aktiviteter leder till kraftigt ökad psykisk och fysisk ohälsa hos en redan utsatt grupp, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare i Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, i ett pressmeddelande.

FUB har frågat 350 vuxna med intellektuell funktionsnedsättning om vad de upplevt och svaret är att ensamheten blivit större.
– Många har känt sig ensamma under pandemin. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har drabbats väldigt hårt, men det är inget som politiker och andra pratat så mycket om.

Utöver rekommendationerna om social distansering har besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, nedstängda dagliga verksamheter och inställda aktiviteter drabbat de intellektuellt funktionsnedsatta. Det har påverkat desto mer eftersom den gruppen också har ett digitalt utanförskap. Hälften av de som besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter med omvärlden under pandemin.

FUB ber regeringen ta initiativ till en satsning på digital kompetens inom LSS-verksamheter, motsvarande uppdraget ”Bryt isoleringen”, inom äldreomsorgen.