Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

Många ödehus väntar på att bli funna.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.  Mycket har redan ställts in eller skjutits upp med hänsyn till coronaläget. Vi har därför extra fokus på webbaserade event just nu. Dubbelkolla att evenemanget som du är intresserad av verkligen ska hållas, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Måndag 15 november–måndag 13 december

Synålens vänner
HÄRNÖSAND. Varje måndag kan du ta med ditt handarbete, utbyta idéer och umgås.
Tid: 13.00–15.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6, Härnösand
Kostnad: 10 kronor
Info: hemslojden.org/activity/synalens-vanner-6-2-3-2-2-2-2-2-2-3-3-2-2-3

Tisdag 7 december

Baka inför jul
SKOG. Skog-Lingbo Hushållningsgille bjuder in till bakdag. Ta med eget fika och lunch.
Tid: 9.30–16.00
Plats: Bygdegården, Skog, Hälsingland
Anmälan: Senast 4 december till Eva Fresk, 073-033 80 82
Info: hushallningssallskapet.se/kalender/bakdag-i-skog

Baka med hushållningssällskapet i Skog
Baka med hushållningssällskapet i Skog. Foto: Leif R Jansson/TT

Svealand

Tisdag 9 november

Naturens rättigheter
STOCKHOLM. Att erkänna naturens rättigheter innebär att allt levande har rätt att blomstra och existera och att rätten regleras i lagstiftning. Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden och expert i FN:s Harmony with Nature, berättar om vad det betyder.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30, Stockholm
Info och anmälan: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/naturens-rattigheter

Onsdag 17 november

Föredrag om ödehusrörelsen
VÄSTERÅS. Duon bakom projektet Landsbygdsdröm berättar om sina tips och erfarenheter kring ödehus och den nationella ödehusrörelsen, som visar på landsbygdens utveckling i ett större perspektiv där klimat, miljö, återbruk och entreprenörskap visar vägen till framtiden.
Tid: 18.00–19.00
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Anmälan: Till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se, ange aktivitetsnamn, datum, ditt namn, e-postadress samt mobilnummer.
Info: vastmanlandslansmuseum.se/SV/Events/7411/Odehusrorelsen-tomma-hus-eller-resurs-for-framtiden

Torsdag 2 december

Återbrukskafé
STOCKHOLM. Få hjälp från Hemslöjdsföreningens experter med fixande och lagande, fika, diskutera hållbar livsstil och dela tips och idéer.
Tid: 17.30–21.00
Plats: Se Facebookeventet Caférepet 2 december
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/ceferepet-aterbrukscafe

Föredrag av David Jonstad
RÄTTVIK. Författaren till böcker som Kollaps och Jordad är aktuell med sin senaste titel Meningen med landet.
Tid: 18.00
Plats: Kulturhuset i Rättvik
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/forelasning-av-david-jonstad

Götaland

Måndag 8 november

Skogen och klimatet
ALVESTA. Miljövetare Amanda Tas från föreningen Skydda skogen berättar om skogens betydelse för klimatet och hur skogen binder kol samt jämför hyggesbruk med hyggesfritt skogsbruk.
Tid: 19.00
Plats: Folkets hus, Alvesta
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/skogen-och-klimatet

Lördag 13 november

Arbetsdag på Sambruket
SÖSDALA. Sambruket är en ekonomisk förening som äger och brukar jord och byggnader. Delta i arbetet hela dagen eller kom på eftermiddagen för fika och rundvandring.
Tid: 10.00–15.00 respektive 15.00–16.30
Plats: Sambruket i Sösdalabygden, Hässleholms kommun, adress fås vid anmälan
Info: sambruket.se/oppna-arbetsdagar-2021
Anmälan: info@sambruket.se

Onsdag 17 november

Urban natur
LUND. Hur kan vi förstå nyttan med biologisk mångfald i städer, och hur kan städerna bli ett bra hem för både människor och andra arter? Hur balanserar vi förtätning för att spara jordbruksmark med skydd för grönytor och vattendrag? Anna Persson vid Lunds universitets centrum för miljö- och klimatvetenskap föreläser, följt av tid för frågor och diskussion.
Tid: 18.00
Plats: Lunds stadsbibliotek, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/urban-natur-men-hur

Torsdag 18–fredag 19 november

Socialt byggande
FLODA/ONLINE. Nationell konferens om bygg- och bogemenskaper, självbyggeri, ekobyar, tiny houses, bygdeutveckling och liknande. Samtal, workshoppar, mingel, utställning, studiebesök och rådgivning med experter och praktiker från Sverige och världen.
Tid: 9.00–19.30
Plats: Garveriet, Garverivägen 9, Floda och online
Kostnad: Från 315 kronor per dag för att delta digitalt
Info och anmälan: socialtbyggande.se

Onsdag 1 december

Odlingsinspiration
NORRKÖPING. Få inspiration och tips från Stadsodling Norrköping och föreningen Fobo om varför småskalig, ekologisk stadsodling är viktig och hur du kan gå till väga, och dela tankar och erfarenheter med andra deltagare.
Tid: 18.00–19.30
Plats: Espresso house Strykjärnet, Laxholmen, Norrköping
Anmälan och info: studieframjandet.se/ostergotlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/december/cafe-planet—odla-mera-

Vad kräver krisen?
TROLLHÄTTAN. Stefan Edman, klimatdebattör och författare, håller föredrag och samtal kring klimatläget och vad som kan och måste göras, med hopp och framtidstro som ledstjärna.
Tid: 18.30
Plats: Konsthallen, Nohabgatan 11B, Trollhättan
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/kraver-klimatkrisen-en-katastrofplan

Hela landet

Lördag 13–söndag 14 nov

Ekonomi i ekobyar
ONLINE. Hur kan vi skapa framgångsrika ekonomiska modeller baserade på tillit, samarbete, etiska praktiker och välmående som samtidigt stödjer oss själva och våra samhällen? Det europeiska ekobynätverket GEN bjuder in till att samlas kring goda exempel och nya lösningar. På engelska.
Plats: Online
Kostnad: Från €20 (runt 200 kronor), det finns också biljetter för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: ecovillagegathering.org/community-economics

Kan ekobyar tjäna som exempel på hur en ekonomi kan fungera? På bilden är en ekoby i Hurdal, Norge
Kan ekobyar tjäna som exempel på hur en ekonomi kan fungera? På bilden är en ekoby i Hurdal, Norge. Foto: Tore Meek/NTB/TT

Tisdag 16–torsdag 25 november

Genus och miljö
ONLINE. En workshopserie om skärningspunkterna mellan jämställdhet och omsorg om miljön, med Chalmersforskaren Paul M. Pulé som är medförfattare till boken Ecological masculinities med Martin Hultman. På engelska.
Tid: 19.30–21.30
Plats: Online via Zoom
Anmälan och info: student.portal.chalmers.se/en/News/Calendar/Pages/Workshop-series.aspx

Tisdag 16 nov

Miljö och folkhälsa
ONLINE. Folkhälsovetare Tua B. Frank berättar om folkhälsa och hur den är beroende av ekologisk hållbarhet. Deltagarna får också reflektera och diskutera kring klimaträttvisa och global folkhälsa.
Tid: 19.00–21.15
Plats: Online
Anmälan och info: studieframjandet.se/kalmar-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/november/webbinarium-miljo-och-folkhalsa–hur-hanger-de-ihop

Fredag 26 november

En köpfri dag
GLOBALT. Buy nothing day är en internationell kampanj för att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa på alternativ. Du kan delta genom att inte köpa något under 24 timmar, och sprida ordet via sociala medier.
Info: enkopfridag.se

Omställningshäng
ONLINE. En förutsättningslös träff för omställare runt om i landet. Bli inspirerad, hör hur andra jobbar med omställning och knyt kontakter.
Tid: 14.00–15.00
Plats: Online via Zoom
Info: omstallningsbyran.se/kalender

Torsdag 2 december

Svampar i skogen
ONLINE. Vad har svampar för betydelse i skogen, för skogens tillväxt och för kolinlagring i marken? Hur påverkas svampar av kalavverkning och om de lever i plantage eller naturskog? Om detta pratar Anders Dahlberg, professor i mykologi vid SLU.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Online
Anmälan och info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/digital-forelasning-svamparnas-roll-i-skogen-anders-dahlberg-professor-i-mykologi-slu

Anders Dahlberg från SLU pratar om svampens betydelse för skogen
Anders Dahlberg från SLU pratar om svampens betydelse för skogen. Foto: Pixabay

Fredag 3–söndag 5 december

Art of hosting – Medskapande ledarskap
JÄRNA. Utveckla din förmåga att leda samtal och processer om komplexa frågeställningar, situationer och utmaningar. Arrangörer är Eskilstuna folkhögskola och Omställningsnätverket.
Tid: 13.00–17.00
Plats: Vita huset, Ytterjärna
Kostnad: Från 3 700 kronor + moms, mat och boende, det finns även några platser för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: aohjarna2021.weebly.com

Söndag 5 december 2021–söndag 27 februari 2022

Jorden och maten: helhet och hälsa
ONLINE. Vill du utveckla ditt odlande och skapa en plats för själslig ro, stabilitet och hållbarhet i en föränderlig värld? En fortsättningskurs på kvartsfart för den som har grundkunskaper i odling, om bland annat biologisk mångfald, permakultur, kretslopp och resursanvändning samt välmående.
Tid: 17.00–20.00
Plats: Online via Teams
Kostnad: 2 500 kronor
Info och ansökan: Senast 1 november på sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/jorden-och-maten-helhet-och-halsa

Tisdag 7 december 2021–tisdag 15 mars 2022

Klimatpsykologi
ONLINE. En digital studiecirkel om hur vi kan hantera våra och andras tankar och känslor inför klimatkrisen och hur vi kan göra vårt klimatarbete mer hållbart och effektivt. Psykologen Jenny Thorold leder de sju träffarna med utgångspunkt ifrån boken Klimatpsykologi.
Tid: 18.30–20.30
Plats: Online
Anmälan: Till marianne.sellner@studieframjandet.se, 076-778 60 70
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/klimatpsykologi-digital-studiecirkel

Längre fram

Måndag 17 januari–fredag 18 november 2022

Skattungbykursen
SKATTUNGBYN. Ekologisk odling och hållbar livsföring är en heltidskurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum och gemenskap.
Plats: Skattungbyn, Dalarna
Kostnad: Cirka 3 500 kronor
Ansökan och info: morafolkhogskola.se/kurs/ekologisk-odling-och-hallbar-livsforing

Både designövningar och praktik utomhus ingår i permakulturkursen som drar igång i Stockholm den 29 januari nästa år
Både designövningar och praktik utomhus ingår i permakulturkursen som drar igång i Stockholm den 29 januari nästa år. Foto: Jessica Gow/TT

Lördag 29 januari–söndag 22 maj 2022

Permakulturkurs
STOCKHOLM. Certifieringskurs i permakultur (PDC) med designövningar, praktik utomhus, gruppövningar och diskussioner. Permakultur är ett designverktyg för hållbara system inspirerade av naturen. Bland lärarna finns trädgårdsmästaren Maria Svennback, Annevi Sjöberg från Permakultur Stjärnsund, odlaren Börje Remstam samt Erik Berg från Egnahemsfabriken på Tjörn.
Plats: främst Formalinfabriken, Nobelberget, Sickla
Kostnad: 6 900 kronor
Anmälan och info: holisticgardening.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV