Radar

Löften om stopp för skogsskövling

Avskogad mark på Sumatra i Indonesien.

105 länder har på klimatmötet i Glasgow enats om att stoppa avskogning i världen fram till 2030 och att återskapa redan avskogad mark.

Ekonomiska satsningar ska gå till att motverka skogsbränder och stötta ursprungsfolk. Ett antal länder lovar också att handel med livsmedel och produkter som palmolja, soja och kakao inte ska få leda till mer avskogning, enligt BBC. En del experter är hoppfulla, men överenskommelsen måste följas av handling.

Det är ett steg i rätt riktning, säger Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU, till TT:
– Avskogning kostar en tillförsel av koldioxid till atmosfären och då spelar det ingen roll om man anlägger åkermark, bygger flygplatser eller utökar städer i stället. Det är helt enkelt bra om man ger fan i att fortsätta med överföringen av kol till atmosfären.

I de länder som enats finns omkring 85 procent av världens skogar, men en liknande överenskommelse 2014 ledde inte till att några konkreta förändringar.

– Det här är inget nytt radikalt förslag. Den här gången står dock fler länder bakom och det ekonomiska stödet är större. Men vi måste vänta och se om länderna faktiskt levererar på sina löften. Gör de det så vore det förstås fantastiskt, säger Toby Gardner, forskare vid Stockholm Environment Institute till TT.

Brasilien, Kina, Indonesien, Madagaskar, Republiken Kongo, Ryssland och USA finns bland länderna bakom överenskommelsen, som ska leda till en omställning till ett hållbart utnyttjande av land. Det ska bidra till arbetet mot klimatförändringar och skapa uthållig och inkluderande tillväxt.