Radar

Upprop mot slaveri inför klimatmötet i Glasgow

Före detta slavar i Sudan på väg mot frihet.

Klimatförändringen gör att fler människor blir slavar. Det är bakgrunden till att organisationen Anti-Slavery gör ett offentligt upprop till bland andra ordföranden för klimatmötet i Glasgow.

När klimatet försämras tvingas människor på flykt och det i sin tur ökar risken för slaveri. Det visar en rapport från den Londonbaserade organisationen Anti-Slavery International, som motverkat slaveri sedan år 1839, alltså redan från tiden då människor som förslavats i kolonierna fraktades över världshaven. 
 
 Rapporten visar flera exempel på hur klimatförändringar leder till slaveri av olika slag. Följderna av cyklonen Sidr i Bangladesh tvingade till exempel kvinnor till olika former av slaveri, bland annat sexslaveri. För klimatet tvingar människor att överge den relativa tryggheten i det egna hemmet för att fly.

– Klimatet tvingar redan människor på flykt. När klimatkrisen förvärras, kommer det att öka, säger Leah Davison som arbetar med säkerhetsfrågor vid flykt hos Anti-Slavery International.

Leah Davison menar att det är bråttom att se koppling mellan klimat och slaveri
Leah Davison menar att det är bråttom att se koppling mellan klimat och slaveri. Foto: Anti-Slavery International.

Makthavare behöver förstå

Kopplingen mellan slaveri och klimatförändring är också orsaken till att föreningen nu riktar en uppmaning till världens ledare inför klimatmötet i Glasgow som börjar på söndag. Tillsammans med 57 andra föreningar skriver föreningen ett öppet brev till ordföranden för klimatmötet i Glasgow, Alok Sharma, och Patricia Espinosa, generalsekreterare för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Föreningarna bakom uppropet vill att världens regeringar erkänner att klimatmigration och modernt slaveri hänger samman. Rent konkret bör till exempel den globala klimatfonden CCF kunna finansiera åtgärder mot slaveri.

Slaveri till följd av klimatförändringar har även uppmärksammats av IPCC. Men Anti-Slavery International vill att ämnet hamnar högre på dagordningen.

– Det är bråttom att få makthavare att ta till sig att bland de miljontals som tvingas att fly på grund av klimatkrisen, kommer många att utsättas för slaveri de kommande årtiondena, säger Leah Davison.