Radar

Regeringen vill skärpa krav vid upphandling

Jens Johansson som arbetar med hållbarhet vid offentlig upphandling.

Kraven på klimatåtgärder blir tvingande för offentlig sektor om regeringen får som den vill. Det handlar om inköp av varor och tjänster för 800 miljarder kronor per år.

Myndigheter, kommuner, regioner och staten ska ställa skarpare krav på klimatåtgärder när de köper upp varor och tjänster om regeringen får som den vill, enligt en promemoria från regeringen med titeln En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling som presenterades 28 oktober.

I dag står det bara ”bör” för klimatkraven i lagen om offentlig upphandling. Detsamma gäller för människors hälsa och djuromsorg som också omfattas av de skärpta kraven. De offentliga inköparna måste alltså inte ställa krav även om de egentligen ska göra det.

Det är vad regeringen nu vill ändra. Men först ska alla remissinstanser säga sitt. Lagrådet måste också avgöra om lagförslaget passar ihop med de lagar som finns. Bland annat måste lagen passa ihop med EU:s lagar som reglerar de offentliga inköpen. Regeringen själv har kommit fram till att förslaget borde klara EU-kraven.

Jens Johansson, som arbetar med hållbarhetsfrågor hos Upphandlingsmyndigheten, berättar att myndigheten är positiv till förslaget.

– Det är också glädjande att perspektivet omfattar alla tre områden inom hållbarhet, säger Jens Johansson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV