Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

Kan ekobyar tjäna som exempel på hur en ekonomi kan fungera? På bilden är en ekoby i Hurdal, Norge.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.  Mycket har redan ställts in eller skjutits upp med hänsyn till coronaläget. Vi har därför extra fokus på webbaserade event just nu. Dubbelkolla att evenemanget som du är intresserad av verkligen ska hållas, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lördag 30 oktober

Konferens om vindkraft
GNARP/ONLINE. Experter från Naturskyddsföreningen, Hela Sverige ska leva och Vindkraftcentrum ger olika perspektiv på vindkraft.
Tid: 11.30–16.30
Plats: Gnarp, Hälsingland eller online
Kostnad: Gratis för medlemmar, 300 kronor för övriga, inklusive lunch och fika
Anmälan: Senast 21 oktober på shorturl.at/ghrMN
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/konferens-om-vindkraft

Vindkraftens utbredning är en fråga som är ständigt aktuell – den 30 oktober ger personer från olika organisationer sina perspektiv på frågan
Vindkraftens utbredning är en fråga som är ständigt aktuell – den 30 oktober ger personer från olika organisationer sina perspektiv på frågan. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svealand

Tisdag 9 november

Naturens rättigheter
STOCKHOLM. Att erkänna naturens rättigheter innebär att allt levande har rätt att blomstra och existera och att rätten regleras i lagstiftning. Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden och expert i FN:s Harmony with Nature, berättar om vad det betyder.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30, Stockholm
Info och anmälan: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/naturens-rattigheter

Götaland

Måndag 8 november

Skogen och klimatet
ALVESTA. Miljövetare Amanda Tas från föreningen Skydda skogen berättar om skogens betydelse för klimatet och hur skogen binder kol samt jämför hyggesbruk med hyggesfritt skogsbruk.
Tid: 19.00
Plats: Folkets hus, Alvesta
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/skogen-och-klimatet

Lördag 13 november

Arbetsdag på Sambruket
SÖSDALA. Sambruket är en ekonomisk förening som äger och brukar jord och byggnader. Delta i arbetet hela dagen eller kom på eftermiddagen för fika och rundvandring.
Tid: 10.00–15.00 respektive 15.00–16.30
Plats: Sambruket i Sösdalabygden, Hässleholms kommun, adress fås vid anmälan
Info: sambruket.se/oppna-arbetsdagar-2021
Anmälan: info@sambruket.se

Hela landet

Lördag 13–söndag 14 nov

Ekonomi i ekobyar
ONLINE. Hur kan vi skapa framgångsrika ekonomiska modeller baserade på tillit, samarbete, etiska praktiker och välmående som samtidigt stödjer oss själva och våra samhällen? Det europeiska ekobynätverket GEN bjuder in till att samlas kring goda exempel och nya lösningar. På engelska.
Plats: Online
Kostnad: Från €20 (runt 200 kronor), det finns också biljetter för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: ecovillagegathering.org/community-economics

Längre fram

Torsdag 18–fredag 19 november

Socialt byggande
FLODA/ONLINE. Nationell konferens om bygg- och bogemenskaper, självbyggeri, ekobyar, tiny houses, bygdeutveckling och liknande. Samtal, workshoppar, mingel, utställning, studiebesök och rådgivning med experter och praktiker från Sverige och världen.
Tid: 9.00–19.30
Plats: Garveriet, Garverivägen 9, Floda och online
Kostnad: Från 315 kronor per dag för att delta digitalt
Info och anmälan: socialtbyggande.se

Fredag 3–söndag 5 december

Art of hosting – Medskapande ledarskap
JÄRNA. Utveckla din förmåga att leda samtal och processer om komplexa frågeställningar, situationer och utmaningar. Arrangörer är Eskilstuna folkhögskola och Omställningsnätverket.
Tid: 13.00–17.00
Plats: Vita huset, Ytterjärna
Kostnad: Från 3 700 kronor + moms, mat och boende, det finns även några platser för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: aohjarna2021.weebly.com

Söndag 5 december 2021–söndag 27 februari 2022

Jorden och maten: helhet och hälsa
ONLINE. Vill du utveckla ditt odlande och skapa en plats för själslig ro, stabilitet och hållbarhet i en föränderlig värld? En fortsättningskurs på kvartsfart för den som har grundkunskaper i odling, om bland annat biologisk mångfald, permakultur, kretslopp och resursanvändning samt välmående.
Tid: 17.00–20.00
Plats: Online via Teams
Kostnad: 2 500 kronor
Info och ansökan: Senast 1 november på sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/jorden-och-maten-helhet-och-halsa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV