Radar

Kravet: Undersök riskerna med långvarigt stillasittande arbete

"Det är viktigt att arbetsgivare organiserar arbetet så att arbetstagare kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser", säger Erna Zelmin generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket utfört en omfattande inspektion på närmare 1400 arbetsplatser inom olika näringsgrenar.

Inspektionen har fokuserat på belastningsergonomiska risker i samband med stillasittande arbete. Efter inspektionen har drygt 600 av arbetsplatserna fått krav från Arbetsmiljöverket att förbättra sina rutiner kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet vad gäller konsekvenserna av stillasittande arbete.

– Det är viktigt att arbetsgivare organiserar arbetet så att arbetstagare har handlingsutrymme att variera arbetsställningar och arbetsrörelser. Hög arbetsbelastning kan till exempel göra att handlingsutrymmet krymper, säger Erna Zelmin generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.