Radar

CSN:s räntehöjning väcker protester

På lördag arrangerar förbundet Allt åt alla två demonstrationer mot regeringens föreslag om räntehöjning på studielånet.

På lördag hålls två demonstrationer mot regeringens förslag att höja räntan på studielån. Enligt CSN:s kalkyler kommer inte räntehöjningen innebära en större ökning månadsvis, ändå hörs kritiska röster från flera håll: ”Här sätter vi stopp” säger Joel Malmgren, aktiv i förbundet ”Allt åt alla” som arrangerar demonstrationerna. 

I regeringens budget för nästa år ingår ett förslag om att höja räntan på studielån, från 0,05 procent till 0,5 procent. Anledningen till den föreslagna räntehöjningen är att staten idag står för kostnaderna för lån som inte återbetalas. Ett påslag på studielånsräntan skulle täcka dessa kostnader samt frigöra statliga medel för att finansiera ett nytt omställningsstöd som ska öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, enligt ett pressmeddelande från CSN.

Förslaget om räntehöjningen har väckt kritik från flera olika håll, bland annat från två större fackföreningar Saco och TCO. Flera namninsamlingar har upprättats, varav en namninsamling i skrivande stund undertecknats av drygt 70 000 personer.

Blandad kritik

Dels motsäger sig kritikerna räntehöjningens omfattning, från rekordlåga 0,05 procent till en tiofaldig ökning, dels ifrågasätter man att studieräntan ska användas för att finansiera andra delar av statsbudgeten, vilket räntan inte gjort tidigare. En del kritiker menar att räntehöjningen kan avskräcka folk från att studera vidare på universitet eller högskola, samt att finansieringsmodellen ställer studentgrupper mot varandra – där den yngre studentgruppen ska finansiera äldre personers möjlighet att studera senare i livet.

Joel Malmgren är aktiv i förbundet Allt åt alla som driver en kampanj mot räntehöjningen. Helgens demonstrationer i Göteborg och Uppsala är en del av kampanjen. Joel Malmgren menar att en räntehöjning på studielånet är ett steg åt helt fel håll.

– Något av det bästa med Sverige är att man kan studera med låg ränta, i många andra länder går inte det och vi vill inte att Sverige ska utvecklas åt det hållet, säger Joel Malmgren.

Enligt Joel Malmgren har tidigare förändringar av CSN-lån skett i skymundan och inte lett till några större protester.

– Nu vill vi vara tydliga med att vi inte vill att det ska bli dyrare att plugga. Den här kampanjen mot höjd ränta är ett sätt att säga: Här sätter vi stopp, säger han.

Genom att driva kampanjen vill Allt åt alla stoppa räntehöjningen samt visa på att det finns en stark opinion i frågan. 

Joel Malmgren, aktiv i förbundet Allt åt alla som arrangerar helgens demonstrationer mot räntehöjning på studielån, en i Göteborg och en i Uppsala
Joel Malmgren, aktiv i förbundet Allt åt alla som arrangerar helgens demonstrationer mot räntehöjning på studielån, en i Göteborg och en i Uppsala. Foto: Privat 

Inte stor påverkan

Lft har pratat med Ulrika Åsemar som är verksjurist på CSN, hon förklarar vad räntehöjningen skulle innebära i praktiken för den som har studieskulder eller för den som planerar att ta studielån.

Generellt ska CSN-lån betalas av inom en period av 25 år, men återbetalningstiden kan kortas med tre år om studielånet ligger på 215 000 kronor eller mindre, förklarar Ulrika Åsemar som menar att de med lägre skuld inte kommer märka av räntehöjningen förrän i slutet av deras återbetalningstid.

– Återbetalningstiden kommer förlängas med ett år för de som har en lägre studieskuld, från ungefär 22 år till 23 år, säger Ulrika Åsemar.

Förslag på höjd ränta på CSN-lån väcker protester
Förslag på höjd ränta på CSN-lån väcker protester. Kuvert från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Foto: Jessica Gow/TT

För de som har en studieskuld på 300 000 kronor eller mer skulle räntehöjningen bli märkbar omgående. Eftersom man har 25 år på sig att betala tillbaka lånet skulle en ökad månadskostnad uppstå till följd av den höjda räntan. Enligt uträkningar som CSN har gjort skulle ungefär 70 kronor tillkomma per månad om man har en skuld på 300 000 kronor. 

Ulrika Åsemar förklarar att studieräntan ser olika ut varje år och att den befintliga räntan på 0,05 procent är historiskt låg.

– Tittar man bara fem år tillbaka så har räntan legat på upp till en procent, säger Ulrika Åsemar som menar att 0,5 procent kan upplevas som en väldigt hög ränta när man jämför det med den befintliga räntan på 0,05 procent, men i verkliga fall är 0,5 fortfarande en låg ränta jämfört med tidigare år. 

Ett oroväckande tecken

Trots att månadskostnaden eller årsbeloppet enligt CSN inte skulle öka märkbart för alla, så menar kritikerna att det inte bara är höjningen utan också anledningen till att räntan höjs som är problematiskt, räntan har tidigare endast använts för att täcka administrativa kostnader menar Joel Malmgren.

– Räntan har höjts och sänkts tidigare, men det har skett en förändring i anledningen till varför man höjer räntan, nämligen att att regeringen vill genomdriva omställningsstödet, det betyder att etablissemanget har börjat se på CSN-lån som någonting man kan behandla på ett annat sätt, säger Joel Malmgren och fortsätter:

– Det är en risk för oss studenter och arbetstagare med höga studielån, speciellt för de som har höga lån men inte höga inkomster, att vi kommer drabbas mer och mer för att regeringen ska kunna uppfylla sina politiska mål, säger Joel Malmgren som menar att man oroar sig över att räntehöjningen kan leda till fler försämringar.

Allt åt alla planerar att driva kampanjen fram tills budgetomröstningen.

– Men även efter det kommer vi fortsätta kämpa för att studiestödet inte ska behöva vara en klassfråga, utan en social rättighet, säger Joel Malmgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV