Radar

Läcka: Rika länder vill tona ned klimathotet

En dokumentläcka visar att flera länder inte tycker att det är bråttom med utfasningen av fossila bränslen.

Flera länder, bland annat Australien, Japan och Saudiarabien, vill tona ned behovet av att snabbt fasa ut fossila bränslen för att bromsa klimatförändringarna. Uppgifterna kommer från en stor dokumentläcka.

Jätteläckan består av över 32 000 kommentarer från regeringar, företag och andra intresserade parter, avsedda för en grupp forskare som arbetar med att sammanställa vetenskapliga rön om hur klimatförändringarna ska hanteras.

Uppgifterna har släppts till journalistgruppen Unearthed, som är kopplad till miljöorganisationen Greenpeace. Gruppen har i sin tur lämnat informationen vidare till BBC News.

Om drygt en vecka inleds FN:s klimatmöte COP26, där länderna kommer att uppmanas att göra omfattande utfästelser för att bromsa klimatförändringarna.

FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter kommer med några års mellanrum, och används av regeringar som underlag för att besluta vilka åtgärder som krävs.

Flesta konstruktiva

De allra flesta kommentarer som kommit från regeringar är enligt BBC konstruktiva och tänkta att förbättra kvaliteten på den slutgiltiga rapporten.

Men läckan visar även att ett antal länder, bland annat Saudiarabien, Japan och Australien, precis som flera organisationer hävdar att världen inte behöver minska användandet av fossila bränslen så snabbt som ett utkast till rapporten rekommenderar.

Skydda mot lobbying

Norge vill att forskarna ska tillåta bio-CCS, infångning av koldioxid. I utkastet till rapporten uppges att CCS kan spela en roll i framtiden, men att det finns osäkerheter kring om det är genomförbart.

Kommentarer från olika håll är centrala för rapportprocessen, enligt IPCC, som dock poängterar att rapportförfattarna inte har någon skyldighet att ta med dem i sin rapport.

”Våra processer är utformade för att skydda mot lobbying – från alla håll”, säger IPCC i en kommentar till BBC.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV