Radar

Diskriminering mot muslimer och judar kartläggs

Diskriminering mot muslimer och judar kartläggs.

Diskriminering som hör ihop med religion eller tro ska kartläggas av Diskrimineringsombudsmannen, har regeringen beslutat.

Särskilt ska rasism mot judar och muslimer belysas.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska gå igenom anmälningar som kommit in till myndigheten och analysera hur diskriminering som tar avstamp i religion och tro hör samman med etnisk tillhörighet.

Myndigheten ska ta fram ett underlag om vilka hinder människor möter när de utövar sin religion, till exempel när de bär viss klädsel.

”Rädslan för att bli utsatt för hatbrott eller diskriminering leder i dag till att personer ibland döljer sin religiösa identitet. Det ska ingen behöva göra”, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) i en kommentar.

DO ska särskilt undersöka hur människor riskerar att utsättas för rasism på grund av utseende, hudfärg eller namn på arbetsmarknaden.

Uppdraget till DO kommer att ge mer kunskap om hur människors liv begränsas på grund av religiös tillhörighet, säger Stenevi.

”Den kunskapen behövs för att motverka bland annat antisemitism och islamofobi och för att förebygga diskriminerande strukturer i vårt samhälle.”

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.