Radar

Diskriminering mot muslimer och judar kartläggs

Diskriminering mot muslimer och judar kartläggs.

Diskriminering som hör ihop med religion eller tro ska kartläggas av Diskrimineringsombudsmannen, har regeringen beslutat.

Särskilt ska rasism mot judar och muslimer belysas.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska gå igenom anmälningar som kommit in till myndigheten och analysera hur diskriminering som tar avstamp i religion och tro hör samman med etnisk tillhörighet.

Myndigheten ska ta fram ett underlag om vilka hinder människor möter när de utövar sin religion, till exempel när de bär viss klädsel.

”Rädslan för att bli utsatt för hatbrott eller diskriminering leder i dag till att personer ibland döljer sin religiösa identitet. Det ska ingen behöva göra”, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) i en kommentar.

DO ska särskilt undersöka hur människor riskerar att utsättas för rasism på grund av utseende, hudfärg eller namn på arbetsmarknaden.

Uppdraget till DO kommer att ge mer kunskap om hur människors liv begränsas på grund av religiös tillhörighet, säger Stenevi.

”Den kunskapen behövs för att motverka bland annat antisemitism och islamofobi och för att förebygga diskriminerande strukturer i vårt samhälle.”

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV