Radar

EU-medborgare överens om humanare migrationspolitik

Indigo Hall, medborgare på plats i EU-parlamentet.

En humanare standard för migration. Det var en av de saker som slumpvis utvalda EU-medborgare kom överens om när de träffades i EU-parlamentet i Strasbourg för att diskutera framtidsfrågor för unionen. En av de utvalda, Indigo Hall från Göteborg, berättar om diskussionerna om migration 15-17 oktober.

Åsikterna om migration var delade när samtalen inleddes bland slumpvis utvalda medborgare som bjudits in till EU-parlamentet i Strasbourg 15-17 oktober.

– Jag var orolig innan. Men det blev inga hetsiga diskussioner eller nedlåtande kommentarer om andras åsikter, säger Indigo Hall som är en vanlig svensk 21-åring studerande från Göteborg.

Hon var en av de 200 medborgare som valts ut av EU-parlamentet för att delta i en medborgarpanel om EU:s framtidsfrågor och migration. Indigo Hall beskriver sig själv som opolitisk.

Tidigare har medborgare samlats på liknande sätt för att diskutera klimat, ekonomi, rättsystem, säkerhet med mera. Tanken är att företrädarna för EU bättre ska förstå vad medborgarna i unionen tänker och tycker.

Inflytande ger ödmjukhet

Indigo Hall tror att förmågan att komma överens påverkades av att de som deltog kände att här kunde de vara med och bestämma.

– Det är inte ofta man känner att det går att göra skillnad. Men här var vi utvalda och då blir man så pass ödmjuk att det skapar respekt för de andra som också deltar, säger hon.

Till slut gick det att komma fram till gemensamma åsikter. Alla var överens om att flyktingpolitiken har problem som måste erkännas, till exempel. En annan gemensam ståndpunkt blev att unionen bör se till att behovet att fly blir mindre. EU bör försöka hjälpa till med att undanröja de orsaker som leder till flykt.

När nu människor ändå behöver fly, så ska flyktingvägarna bli säkrare. När flyktingarna väl kommer fram, så ska de tas om hand på ett bättre sätt.

– De ska börja integreras redan när de väntar på medborgarskap. De ska lära sig språket, förstå hur vi lever inom EU bland annat. Unionen ska också få dem att känna sig mer välkomna, säger Indigo Hall.

Frihet för religionen

De som deltog i diskussionen kom också överens om vad som gäller för flyktingarnas religion.

– Det är en mänsklig rättighet att ha sin egen religion, säger Indigo Hall.

Hon upplevde att de som deltog ville se en mer human standard för flyktingmottagande, så att det inte ska vara så svårt att nå säkerhet. De kom också överens om att unionen behöver bli bättre på att skilja på de som behöver fly och de som kommer av ekonomiska skäl.

Hon berättar också om att personer från flera länder konstaterade att de faktiskt behöver migration, eftersom de har brist på arbetskraft.

– De som inte har flyktingskäl behöver kanske gå igenom en annan process än flyktingar, säger hon.

Medborgarpanelens förslag ska presenteras på EU-möten, ett digitalt i november och ett i nederländska Maastricht i januari. 20 personer från varje panel har valts ut för att företräda medborgarna. Indigo Hall står som suppleant för panelen om migration.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV