Radar

EU vill spela större roll i Arktis

Finländska Jutta Urpilainen är som EU:s biståndskommissionär även ansvarig för relationerna till Grönland.

EU vill sätta stopp för ny utvinning av olja, kol och gas i Arktis och även öka sitt inflytande i området.

Från svensk sida hoppas man på verklig dialog och inte bara vackra löften.

I en ny Arktis-strategi som presenterades på onsdagen pratar EU-kommissionen vackert om ett ”grönare, fredligt och mer välmående Arktis”.

– Det är viktigt att skicka ett politiskt budskap. Vi vill visa att vi engagerar oss och vill vara en del av samarbetet, säger EU-kommissionären Jutta Urpilainen på en pressträff med TT och en grupp andra nordiska korrespondenter.

Finländska Urpilainen är biståndsansvarig i kommissionen och därigenom också ansvarig för EU-ländernas områden och territorier utanför Europa.

Öppnar kontor

Ett av de områdena är Grönland, där EU nu ska dra igång ett kontor, som en del av den nya arktiska strategin. Nästa år är målet att ha tre till fem anställda på plats i Nuuk.

– De kommer att vara våra ögon och öron på plats. Danmark stöder det här väldigt starkt, liksom Grönland. Jag får intrycket när jag pratar med till exempel Grönlands utbildningsminister att de uppskattar samarbetet väldigt mycket, säger Urpilainen.

En annan del i EU-strategin är att stärka samarbetet med Arktiska rådet. EU-kommissionen trycker också hårt på miljön och vill sätta stopp för utvinning av kol, olja och naturgas i området.

”Kommissionen ska arbeta med olika partner för att nå en multilateralt bindande skyldighet att inte tillåta ytterligare utvinning av kolväten i Arktis eller att köpa in sådana produkter om de produceras”, heter det bland annat i strategin.

Inte bara museum?

Svenske EU-parlamentsledamoten Erik Bergkvist (S) välkomnar EU:s ökade intresse för området, som även omfattar stora delar av norra Sverige och Finland. Samtidigt hoppas han att det ska bredda synen på området, till något mer än bara ett museum eller en råvarukälla.

– Man pratar nu om en fördjupad dialog och då hoppas jag att man verkligen tar det på allvar och ser till att man pratar med lokala och regionala företrädare. Framför allt så är det här en plats där miljoner människor bor, med specifika förutsättningar, säger Bergkvist till TT.

Fakta: Arktiska rådet

Arktiska rådet är en samarbetsorganisation med åtta medlemsländer – Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA, Kanada och Ryssland – samt sex organisationer som företräder olika ursprungsbefolkningar, däribland Samerådet för samerna i Norden.
EU har ansökt om observatörsstatus, men hittills inte blivit godkända.
Rådet har ett permanent sekretariat i norska Tromsö. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna för två år i taget – för tillfället med Island som ordförandeland.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV