Radar

Fördubblat klimatbistånd till 2025

Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sveriges klimatbistånd fördubblas till 15 miljarder fram till 2025, jämfört med 2019.

– Sverige både kan och ska göra mer för att hjälpa fattiga länder att att minska sina utsläpp och anpassa sina samhällen till klimatförändringar, säger klimatminister Per Bolund.

Med knappt tre veckor kvar till FN:s klimattoppmöte i Glasgow meddelar regeringen att det svenska klimatbiståndet ska fördubblas till 15 miljarder kronor fram till 2025, jämfört med 2019. Pengarna kommer inte att tas från bistånd som redan ges utan kommer att vara utöver det, enligt klimat- och miljöminister Per Bolund (MP).

– Vetenskapen har redan talat sitt tydliga språk och vi har alla sett klimatförändringarnas effekter runt om i vår värld, säger han på en presskonferens.

– För människor som drivs på flykt är klimatförhandlingarna om drygt två veckor en fråga om överlevnad här och nu.

En miljard

Bolund har tidigare meddelat att Sverige ska öka sitt bidrag till klimatfinansiering med ytterligare en miljard kronor nästa år. Förhoppningen är att det ska bidra till att uppfylla utvecklingsländernas löfte om 100 miljarder i klimatfinansiering – ett löfte som hittills inte har införlivats.

Biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) framhåller att utvecklade länder har ett särskilt ansvar att bidra till fattigare länders klimatomställning.

– Tiden är knapp, inte minst för människor som redan befinner sig i fattigdom och utsatthet, säger han.

– Sverige är en ledande aktör. Men nu krävs det mer av alla och envar, även av oss.

Tre initiativ

Ambitionen att fördubbla klimatbiståndet från 2019 till 2025 ska åstadkommas av tre initiativ, enligt Olsson Fridh.

Det ska ske genom ökade utbetalningar till stora globala klimatfonder, genom ökat kärnstöd till FN och utvecklingsbanker som arbetar med klimatinsatser samt löpande beslut om nya biståndsstrategier för Sida.

– Sverige kommer att vara den största givaren av klimatbistånd per person i världen, säger Bolund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV