Radar

De som har lite mer kan också göra mer för klimatet

Det finns många sätt som medelklassen kan påverka klimatomställningen.

Medelklassen i Sverige kan göra mycket för att driva klimatomställningen. Kimberly Nicholas vid Lunds universitet har identifierat fem roller där de som har lite mer pengar, utbildning och inflytande än andra i världen kan göra stor skillnad i klimatarbetet. Men för tillfället ökar ändå utsläppen inom den här gruppen.

Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, har studerat den övre medelklassen, de som har högre utbildning, högre lön och ofta mer inflytande än vanlig global medelklass. Gruppen utgör tio procent av världens befolkning och många i det rika landet Sverige tillhör den. Det är också en grupp som kan göra mycket för att snabba på klimatomställningen.

– Vi har sett i vår forskning att det finns mycket makt som är dold. Det visar sig att individer har stora möjligheter att påverka de stora systemen, konstaterar hon.

Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet
Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet. Foto: Privat

De tio procenten påverkar på olika sätt, som chefer, förebilder, deltagare i organisationer, investerare med mera. Och det är en grupp där många faktiskt vill bidra till omställningen.

Fem roller

Forskarna som Kimberley Nichols samarbetat med har nu publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Energy, The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions. I den identifierar forskarna fem roller där den övre medelklassen kan påverka klimatomställningen på ett bra sätt.

Den rollen de flesta redan är medvetna om, är den som konsumenter. Just den här gruppen står för hälften av alla konsumtionsbaserade utsläpp globalt.
För svenskar är det först och främst konsumtion av resor, med flyg och med bil, som är viktigt.

Men vad gäller bilresandet, reser hälften inte mer än 20 kilometer per dag och den gruppen behöver inte minska på det, tycker Kimberly Nicholas.

– Det räknas som hållbart enligt ramverket, säger hon.

Resandet ökar – trots att många vill minska

De som kör mest, är inte heller gruppen som bor på landet. Utan det handlar om medelålders manliga stadsbor som kör i snitt 100 kilometer per dag. 43 procent av det är fritidsresor.

Vad gäller resandet så ökar det trots att hela 80 procent av befolkningen i industriländerna vill minska på sin påverkan.

– Många kanske sopsorterar och tänker att det räcker, säger hon.

Men det gör det inte alltså. Och där kommer andra sätt att påverka omställningen in i bilden. Ett sätt är att agera förebild. Om någon har solceller på taket, så ökar sannolikheten för att grannen också ska skaffa det, det har forskningen också visat.  Den som tar cykeln istället för bilen, kan berätta om det på sociala medier till exempel.

– Att flyga till en exotisk plats och publicera en bild på Instagram med en paraplydrink är inte att vara en god förebild, konstaterar hon.

Fossilfria investeringar

En annan roll är den som investerare. Den övre medelklassen har ofta någon form av kapital, om så bara pensionskapitalet. Det kan flyttas till fossilfria investeringar. Kimberly Nicholas föreslår en titt på listan i Fair Finance Guide och Avanza Hållbarhetsstämpel där fondernas och bankernas klimatpåverkan listas.

Den som vill påverka finansvärlden kan också byta bank. De stora bankerna investerar fortfarande mycket i fossil verksamhet, även svenska banker.

Ett annat sätt att påverka är på arbetsplatsen, kanske som chef.

– Vi måste se att alla jobb är klimatjobb, det handlar inte bara om speciella tjänster, säger hon.

Och så finns också föreningslivet och politiken. Just politisk påverkan är avgörande. För det krävs politiska beslut för att underlätta de rätta valen, liksom att politiken måste sluta stödja en ohållbar livsstil.

– Som medborgare kan du rösta. Men det går också att engagera sig genom att kontakta politiker direkt. Forskning visar att det är jätteeffektivt, berättar Kimberly Nicholas.

Hon menar att tanken inte är att gruppen hon talar om ska göra allt som ingår de fem rollerna. Men om fler gör något kan det gå fort.

– Det räcker om 25 procent av befolkningen går åt ett visst håll för att få en snabb förändring, konstaterar hon.

De fem viktiga rollerna:

Konsument
Förebild
Investerare
Deltagare i civilsamhället
Påverkare i politik och näringsliv