Radar

Klimatalliansen: “Är det kris så är det kris”

Gudrun Schyman: "Det behövs kraftiga opinionsyttringar för att partier ska vakna till liv".

Tidigare i veckan publicerades en debattartikel på Dagens nyheter med titeln: ”Hög tid för en klimatallians över höger/vänster-gränsen”. Debattartikelns femton undertecknare, däribland Gudrun Schyman som LFT pratat med, har grundat Klimatalliansen.

Klimatalliansen har grundats av ett 20-tal personer med olika bakgrund och olika professioner som känner att det är på tiden att samlas för att rikta skarpare krav mot politiker.  

– Det behövs kraftiga opinionsyttringar för att partier ska vakna till liv i den här frågan och förstå tyngden av klimatkrisen, säger Gudrun Schyman till Landets fria tidning.

Klimatalliansens första intiativ är uppropet som publicerades på DN-debatt tidigare i veckan, där femton tunga krav riktades till Sveriges politiker och företagsledare.

Klimatalliansen tycker att valet att anta kraven borde vara lätt för politikerna, men enligt Gudrun Schyman ligger problemet i att politiken och ekonomin, så som den ser ut idag, inte förmår att hantera den här frågan och den systemomställning som är nödvändig.

– Traditionella partipolitiken förmår inte hantera det faktum att vi har bråttom, säger Gudrun Schyman.

Gudrun Schyman menar att trots att vi får larmrapport efter larmrapport om klimatkrisens tillstånd så behandlar många partier fortfarande klimatkrisen som en fråga bland andra frågor.

– Det som görs idag är inte långsiktigt hållbart, djupgående förändringar måste till, säger hon.

Enligt Gudrun Schyman finns det en kortsiktighet i den ekonomiska politiken som inte tar hänsyn till den planetära situationen och dess gränser. Därför menar Klimatalliansen att djupgående systemförändringar måste tillämpas, vilket kräver modig politik och tydliga prioriteringar.

– Både i hur politiken är organiserad, samt i hur vi kan forma en annan ekonomisk politik som håller sig inom de planetära gränserna, säger Gudrun Schyman.

Förhoppningen

Klimatalliansen hoppas att uppropet ska få fler att förstå att vi inte har hur mycket tid som helst på oss att göra något åt klimatkrisen, de menar att politiker måste behandla klimatkrisen för den kris det är och prioritera den.

– Vilka partier som mäktar med att ta åt sig av det här uppropet får vi se, men det vore på sin plats att de gör det, säger Gudrun Schyman.

Klimatalliansen hoppas att uppropet ska stimulera politiska partier och människors vilja att prata om klimatfrågan på olika nivåer. Förhoppningen är att uppropet ska få igång samtal och diskussioner runtom i landet, både på nationell, regional och lokal nivå.

Om Klimatalliansen vid årsskiftet märker att inget parti förmår eller vågar ta sig an de stora systemförändringar som krävs för att hantera klimatkrisen, så kommer de ta ställning till huruvida Klimatalliansen ska registreras som en partibeteckning för att kunna delta i valrörelsen.

Gudrun Schyman tycker att det viktigaste i dagsläget är att politiker, oavsett politisk tillhörighet, erkänner att vi befinner oss i ett krisläge.

– Ett av kraven är att det bör finnas en styrgrupp som organiserar klimatkrisen, är det kris så är det kris och då måste man ställa om hanteringen av vissa frågor, säger Gudrun Schyman och fortsätter:

– Pandemin har visat på vad som är möjligt om det uppstår en krissituation. Erkännandet av denna krissituation saknas fortfarande i handling, man kan utlysa nödläge men det måste rimligen få konsekvenser på hur man organiserar på nationell, regional och lokal nivå.

"Alla kommer inte vara överens"

Önskan är att skapa en klimatallians som överskrider de partipolitiska gränserna, höger eller vänster. Men det betyder inte att alla politiker kommer vara ense om de beslut som fattas, menar Gudrun Schyman.

– Vi vet att vi är på väg åt fel håll och prio ett är att vi måste få ner utsläppen. Det kan innebära att det på kort sikt är beslut som inte alla partier hurrar åt, men det måste ändå göras, säger Gudrun Schyman.

Klimatalliansens femton krav

Skärp klimatmålen
Bryt kortsiktighetens förbannelse i ekonomin
Påskynda elektrifieringen
Öka kolsänkorna
Börja mäta rätt saker
Utnyttja nya omvälvande tekniker
Satsa på skatteväxling
Driv på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
Gör finansmarknaden grön
Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang
Verka för rättvis omställning
Minska konsumtionens klimatpåverkan
Öka tempot i EU:s klimat­omställning
Stöd en internationell konvention om brott mot naturen
Öka klimatstödet till fattiga länder

Fakta om Klimatalliansen 

Alla som är engagerade i Klimatalliansen gör det som privatpersoner, det finns inget krav på att man ska vara partipolitiskt bunden för att bli medlem och personer i alla åldrar välkomnas. Sedan debattartikeln publicerades har drygt 200 personer blivit medlemmar.
Källa: Klimatalliansen