Radar

Var femte ung känner sig deprimerad

Ungas mentala ohälsa är ett länge förbisett problem, skriver Unicef i sin senaste rapport.

Psykisk ohälsa hos unga är ett stort problem globalt, och har dessutom förvärrats under pandemin. Men problemet ignoreras, enligt Unicef.

Var femte ung mellan 15-24 år känner sig deprimerad och har liten lust att göra någonting, enligt den årliga rapporten State of the World’s children från FN:s barnfond Unicef.

– Det som överraskar är den stora okunskapen vi fortfarande har. I många länder har mental ohälsa setts lite som ett lyxproblem och ingenting man pratar om fast vi vet på Unicef att barn som mår mentalt dåligt inte heller går i skolan, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige, till Sveriges Radio Ekot.

Självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19 åringar globalt, och ungas psykiska ohälsa har förvärrats av pandemin.

Stängda skolor och och försämrad ekonomi i många familjer världen över har ökat riskfaktorerna för mental ohälsa.

– Skolan är en viktig skyddsfaktor för barn. Det är där man har sitt arbetsliv, sina kompisar, det är där man får sitt mål mat för många barn i världen och det är där det finns en annan vuxen än deras egna föräldrar, säger Pernilla Baralt.

Unicef uppmanar till att fler länder ska ta problemen på allvar och kallar mental hälsa en grundläggande rättighet som är viktig för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.