Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

Mossa är inte bara vackert att titta på, det kan också användas till nödmat och textilfärgning.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.  Mycket har redan ställts in eller skjutits upp med hänsyn till coronaläget. Vi har därför extra fokus på webbaserade event just nu. Dubbelkolla att evenemanget som du är intresserad av verkligen ska hållas, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fredag 1–lördag 2 oktober

Lokal mat på planetens villkor
ÖVERKLINTEN. Hur kan en långsiktigt uthållig livsmedelsförsörjning se ut i Västerbotten? Detta utforskas under landsbygdskonferensen Jämmerdalen med bland andra politiker, historiker och författare som Gunnar Rundgren och Ann-Helene Meyer Von Bremen.
Plats: Folkets hus, Överklinten, Västerbotten
Info och anmälan: overklinten.se/jammerdalen

Tisdag 19 oktober

Klimatförändringar i trädgården
ARNÄSVALL. Hör om hur vatten kan bli ett problem och en bristvara i klimatförändringarnas spår, och hur vi klarar av väderförändringar och vattenbrist i trädgården.
Tid: 18.30–21.00
Plats: Församlingshemmet, Prästbordet 100, Arnäsvall, Örnsköldsvik
Kostnad: 100 kr inklusive förtäring
Info: studieframjandet.se/vasternorrlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/oktober/vatten—problem-och-bristvara-i-framtidens-tradgardar/

Vindkraftens utbredning är en fråga som är ständigt aktuell – den 30 oktober ger personer från olika organisationer sina perspektiv på frågan
Vindkraftens utbredning är en fråga som är ständigt aktuell – den 30 oktober ger personer från olika organisationer sina perspektiv på frågan. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Lördag 30 oktober

Konferens om vindkraft
GNARP/ONLINE. Experter från Naturskyddsföreningen, Hela Sverige ska leva och Vindkraftcentrum ger olika perspektiv på vindkraft.
Tid: 11.30–16.30
Plats: Gnarp, Hälsingland eller online
Kostnad: Gratis för medlemmar, 300 kronor för övriga, inklusive lunch och fika
Anmälan: Senast 21 oktober på shorturl.at/ghrMN
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/konferens-om-vindkraft

Svealand

Onsdag 6 oktober

Ta tillvara skörden
VÄSTERÅS. Lär dig att syra grönsaker, torka frukt och göra chutney, med recept och provsmakning.
Tid: 18.30–21.00
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C, Västerås
Kostnad: 150 kronor
Info och anmälan: studieframjandet.se/vastmanlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/oktober/rawfood—syrade-gronsaker/

Ett sätt att ta hand om grönsaker som du skördar och inte hinner äta upp kan vara syra dem
Ett sätt att ta hand om grönsaker som du skördar och inte hinner äta upp kan vara syra dem. Foto: Emil Langvad/TT

Söndag 24 oktober

Mossa, lavar och tång
VÄDDÖ. Islandslav, tuschlav, tång och mossa har använts till nödmat, medicin och andra nyttosaker som textilfärgning (och brännvin!). Vandring och tillredning med provsmakning.
Tid: 10.00–17.00
Plats: Väddö folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
Kostnad: 300 kronor inklusive lunch och fika
Anmälan: Senast 19 oktober till sanya@vaddofolkhogskola.se
Info: vaddo.fhsk.se/event

Tisdag 9 november

Naturens rättigheter
STOCKHOLM. Att erkänna naturens rättigheter innebär att allt levande har rätt att blomstra och existera och att rätten regleras i lagstiftning. Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden och expert i FN:s Harmony with Nature, berättar om vad det betyder.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30, Stockholm
Info och anmälan: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/naturens-rattigheter

Götaland

Fredag 22–söndag 24 oktober

Non-violent communication
EMMABODA. Grundkurs i Nonviolent kommunication eller NVC (ickevåldskommunikation), ett verktyg för att komma runt låsningar, gå ur konflikter och stärka den empatiska energin inom och mellan oss.
Tid: 16.00–16.00
Plats: Mundekulla retreat center, Emmaboda
Kostnad: 3 100 kronor plus kost och logi
Anmälan och info: mundekulla.se/se/events/kurser/nonviolent-communication-45463068

Carl Fredrik Reuterswärds berömda skulptur Non-Violence utanför FN:s högkvarter
Carl Fredrik Reuterswärds berömda skulptur Non-Violence utanför FN:s högkvarter. Foto: Richard Drew/AP/TT

Måndag 8 november

Skogen och klimatet
ALVESTA. Miljövetare Amanda Tas från föreningen Skydda skogen berättar om skogens betydelse för klimatet och hur skogen binder kol samt jämför hyggesbruk med hyggesfritt skogsbruk.
Tid: 19.00
Plats: Folkets hus, Alvesta
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/skogen-och-klimatet

Lördag 13 november

Arbetsdag på Sambruket
SÖSDALA. Sambruket är en ekonomisk förening som äger och brukar jord och byggnader. Delta i arbetet hela dagen eller kom på eftermiddagen för fika och rundvandring.
Tid: 10.00–15.00 respektive 15.00–16.30
Plats: Sambruket i Sösdalabygden, Hässleholms kommun, adress fås vid anmälan
Info: sambruket.se/oppna-arbetsdagar-2021
Anmälan: info@sambruket.se

Hela landet

Naturskyddsföreningen vill peppa för att återvinningscentralerna ska göra det enklare att återbruka saker
Naturskyddsföreningen vill peppa för att återvinningscentralerna ska göra det enklare att återbruka saker. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lördag 2–söndag 10 oktober

Miljövänliga veckan
LANDET RUNT. Naturskyddsföreningen ordnar lokala aktiviteter på temat Ta vara på det vi har. Det handlar om att laga, göra om, återanvända, vårda och slänga mindre, samt att peppa för att landets återvinningscentraler ska göra det enklare att återbruka saker. Om coronaläget tillåter blir det bytardagar på många platser den 2 oktober.
Plats: Landet runt
Info: naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender

Torsdag 14–söndag 17 oktober

Klimatsalong om skogen
ARBOGA/NYKÖPING/SUNDSVALL/ONLINE. Temat för konsten på årets Klimatsalong är skogen. Alla verk visas och auktioneras även ut på Instagramkontot @klimatsalongen.
Platser: Arboga bibliotek, slottet Nyköpingshus och Contain i Sundsvalls inre hamn
Info: klimatsalongen.se

Måndag 18–söndag 24 oktober

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
ONLINE. En självorganiserande festival i samarbete med kommuner, organisationer, skolor, universitet och företag med massor av aktiviteter för att inspirera samt uppmuntra till dialog och nya möten med hållbarhet i fokus.
Plats: Västra Götalandsregionen
Plats: Online
Info: hallbarhetsfestivalen.org

Carmen Blanco Valer föreläser om social rättvisa och dekolonisering
Carmen Blanco Valer föreläser om social rättvisa och dekolonisering. Foto: Privat

Tisdag 19 oktober

Omställare om dekolonisering
ONLINE. Carmen Blanco Valer pratar om social rättvisa i omställningsrörelsen med fokus på dekolonisering. Det är ett ifrågasättande av nutida maktstrukturer som klass, kön och ras som starkt påverkade av historiska koloniala processer, och hur detta påverkar maktfördelning globalt och lokalt.
Tid: 19.00–20.30
Plats: Online via Zoom
Info och anmälan: omstallningsbyran.se/kalender

Tisdag 19 eller torsdag 28 oktober

Utforska lokal omställning
ONLINE. Som en del av forskningsprojektet Bortom möjlighetshorisonten bjuder Omställningsnätverket, KTH och Uppsala universitet in omställare till en workshop för att ge nya perspektiv på hur vi kan ta nästa steg i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.
Tid: 18.00–21.00
Plats: Online
Info och anmälan: omstallning.net/forskningsprojektet-bortom-mojlighetshorisonten

Onsdag 20 oktober

Prata om flygnormer
ONLINE. Öva på att ingripa mot skadliga flygnormer med initiativen Klimatprata och Vi håller oss på jorden. Miniföredrag och träning för att skapa mer handling för klimatet.
Tid: 18.00–20.00
Plats: Online via Zoom
Info och anmälan: klimatprata.se

Vad kan vi göra för att ingripa mot skadliga flygnormer? Miniföredrag med Klimatprata och Vi håller oss på jorden
Vad kan vi göra för att ingripa mot skadliga flygnormer? Miniföredrag med Klimatprata och Vi håller oss på jorden. Foto: Michael Probst/AP/TT

Onsdag 20–torsdag 21 oktober

Lokalekonomidagarna
ONLINE. Profiler som Helena Norberg-Hodge från Local futures och Rob Shorter från Doughnut economics action lab är några av gästerna på årets Lokalekonomidagar som hålls online på temat Lokal omstart – hur bygger vi robusta samhällen? Bland arrangörerna finns Omställningsnätverket, Hela Sverige ska leva och SLU.
Plats: Online via Zoom
Info och anmälan: lokalekonomi.helasverige.se/konferens

Lördag 13–söndag 14 nov

Ekonomi i ekobyar
ONLINE. Hur kan vi skapa framgångsrika ekonomiska modeller baserade på tillit, samarbete, etiska praktiker och välmående som samtidigt stödjer oss själva och våra samhällen? Det europeiska ekobynätverket GEN bjuder in till att samlas kring goda exempel och nya lösningar. På engelska.
Plats: Online
Kostnad: Från €20 (runt 200 kronor), det finns också biljetter för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: ecovillagegathering.org/community-economics

Kan ekobyar tjäna som exempel på hur en ekonomi kan fungera? På bilden är en ekoby i Hurdal, Norge
Kan ekobyar tjäna som exempel på hur en ekonomi kan fungera? På bilden är en ekoby i Hurdal, Norge. Foto: Tore Meek/NTB/TT

Längre fram

Torsdag 18–fredag 19 november

Socialt byggande
FLODA/ONLINE. Nationell konferens om bygg- och bogemenskaper, självbyggeri, ekobyar, tiny houses, bygdeutveckling och liknande. Samtal, workshoppar, mingel, utställning, studiebesök och rådgivning med experter och praktiker från Sverige och världen.
Tid: 9.00–19.30
Plats: Garveriet, Garverivägen 9, Floda och online
Kostnad: Från 315 kronor per dag för att delta digitalt
Info och anmälan: socialtbyggande.se

Fredag 3–söndag 5 december

Art of hosting – Medskapande ledarskap
JÄRNA. Utveckla din förmåga att leda samtal och processer om komplexa frågeställningar, situationer och utmaningar. Arrangörer är Eskilstuna folkhögskola och Omställningsnätverket.
Tid: 13.00–17.00
Plats: Vita huset, Ytterjärna
Kostnad: Från 3 700 kronor + moms, mat och boende, det finns även några platser för den med begränsad ekonomi
Info och anmälan: aohjarna2021.weebly.com

Söndag 5 december 2021–söndag 27 februari 2022

Jorden och maten: helhet och hälsa
ONLINE. Vill du utveckla ditt odlande och skapa en plats för själslig ro, stabilitet och hållbarhet i en föränderlig värld? En fortsättningskurs på kvartsfart för den som har grundkunskaper i odling, om bland annat biologisk mångfald, permakultur, kretslopp och resursanvändning samt välmående.
Tid: 17.00–20.00
Plats: Online via Teams
Kostnad: 2 500 kronor
Info och ansökan: Senast 1 november på sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/jorden-och-maten-helhet-och-halsa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV