Zoom

”Visionen är en stadsodling i varje kvarter”

Jonathan Naraine brinner för stadsodling.

Sedan 10 år tillbaka anordnar Jonathan Naraine stadsodlingssafaris. Genom tjänsten Grow Here vill han också underlätta för odlare att hitta ytor i staden att odla på och öka odlingsintresset generellt.

– Vår vision är att det ska finnas en stadsodling i varje kvarter, säger Jonathan Naraine när vi har slagit oss ner på varsin stol intill odlingarna vid det som kallas Musikens växthus.

För hans egen del började allting runt 2009-2010 då han för första gången började odla egna grönsaker hemma på familjegården.

– Det påverkade mig väldigt mycket att plötsligt få en annan relation till maten, säger han.

Några år senare började han studera till arkitekt, men har parallellt med studierna även arbetat mycket med att undersöka möjligheterna för stadsodling och bygga upp nätverk.

– Redan 2011 när jag drog igång med den första stadsodlingssafarin så hade Göteborg ett starkt fokus på stadsnära odling och jag kände att jag behövde hitta ett sätt att belysa allt intressant som hände.

2016 deltog han i ett pilotprojekt som så småningom utmynnade i hemsidan Grow Here. Grow Here kan beskrivas som en karttjänst där man kan hitta befintliga platser att odla på, men där även den som har en potentiell odlingsyta kan lägga upp den för att andra ska få möjlighet att utnyttja den.

Från början hette tjänsten Grow Gothenburg, men sedan förra året är den omdöpt till Grow Here eftersom planen är att det ska vara en plattform som även ska kunna användas i andra delar av landet.

– Hemsidan kom till utifrån att vi såg att det fanns ett stort behov av odlingsmark och att många får stå i kö väldigt länge innan de hittar någon plats att odla på, samtidigt som staden myllrar av outnyttjad mark.

Jonathan Naraine säger att det är svårt att hålla koll på exakt hur många stadsodlingar som finns i Göteborg med omnejd, men på hemsidan finns i alla fall i nuläget ett 70-tal platser listade och han säger att han märker ett stort och ökande intresse – både för att odla för eget bruk, men också för att odla kommersiellt och sälja.

Att få ett stort fastighetsbolag som Higab att inse värdet i stadsodling och att upplåta några av sina ytor till detta, trots att det kanske inte kommer generera någon direkt vinst i ekonomiska termer, beskriver han som en process.

– Ibland kan det vara svårt att kommunicera de här mjuka värdena, som social och ekologisk hållbarhet, som inte automatiskt kan omsättas i siffror.

Men han säger samtidigt att han har fått många positiva reaktioner, både från de som sitter på ledande positioner i fastighetsbolaget och från de som jobbar mer ”på marken”. Även från andra fastighetsägare och bostadsbolag ser han hur intresset för det här frågorna ökar allt mer.

– Jag tror att den här typen av odlingar bara kommer bli mer och mer eftertraktade framöver.

Läs även: Glädjen i att odla tillsammans