Radar

Avgörande ögonblick för klimatet och dagens barn

Ett barn letar återvinningsbart skrot på en soptipp i Indien.

Dagens barn kommer att gå igenom tre gånger så många klimatkatastrofer som deras morföräldrar, visar en ny studie. Värst drabbade är barn i låg- och medelinkomstländer. 

– Det kommer såklart att påverka hälsa, utbildning arbete och säkerhet för en hel generation, säger Wim Thiery, klimatforskare vid Vrije-universitetet i Bryssel, som har lett studien.
 
Tillsammans med 36 kollegor har Thiery jämfört de risker tidigare generationer stått inför med det antal extrema händelser dagens barn uppskattas uppleva under sin livstid.
 
Med dagens klimatpolitik kommer nyfödda i genomsnitt att uppleva dubbelt så många skogsbränder, tre gånger så många översvämningar och två gånger så många torkperioder jämfört med människor som är födda 1960, enligt studien.

Allra hårdast kommer barn i låg- och medelinkomstländer att drabbas. Nyfödda i Afrika söder om Sahara beräknas leva igenom 50 till 54 gånger så många värmeböljor som någon som är född innan industrialiseringen. De flesta barn som föds i dag föds i utvecklingsländer. Platser som bidragit minst till den globala uppvärmningen, men där effekterna av klimatförändringar kommer att bli mest kännbara, säger Thiery.

Wim Thiery är klimatforskare vid Vrije-universitetet i Bryssel
Wim Thiery är klimatforskare vid Vrije-universitetet i Bryssel. Foto: Vrije universitet

– Så inte bara kommer ett enskilt barn att möta fler kriser, det finns också många fler som befinner sig i den situationen. De är naturligtvis de mest sårbara för klimatförändringar. De bor i stater där regeringarna kanske inte har planer för att minska riskerna och kanske inte har tillgång till, vård eller strategier för att mildra påverkan, säger Thiery.
 
Majoriteten av de klimatkatastrofer som dagens barn kommer att uppleva kan kopplas till utsläpp som produceras under deras föräldrars liv. Mer än hälften av alla växthusgaser i atmosfären genererades efter 1990. Inte bara barn utan alla under 40 år kommer att leva ett liv med aldrig tidigare skådad exponering för värmeböljor, torka, missväxt och översvämningar, visar studien.

Alla under 40 år kommer enligt studien att leva ett liv där betydligt fler naturkatastrofer inträffar, exempelvis översvämningar som här i Amazonas, Brasilien
Alla under 40 år kommer enligt studien att leva ett liv där betydligt fler naturkatastrofer inträffar, exempelvis översvämningar som här i Amazonas, Brasilien. Foto: Edmar Barros/TT

– Vi brukade säga att vi måste ta itu med klimatförändringarna eftersom vi vill skydda framtiden för våra barnbarn eller barnbarnsbarn. Men vi visar mycket tydligt i vår studie att det inte längre är fallet. Klimatförändringarna är här och påverkar generationer idag, säger Thiery.
 
Det går fortfarande att förbättra utsikterna, säger Thiery. Om beslutsfattarna lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader kommer nyföddas risk att utsättas för extrem hetta att sjunka till nästan hälften. De skulle kunna se elva procent mindre missväxt, 27 procent mindre torka och nästan en tredjedel så få översvämningar jämfört med om utsläppen fortsätter som i dag.
 
Världen är långt ifrån att nå 1,5 procentsmålet. En ny FN-rapport varnar för att utsläppen av växthusgaser riskerar att öka med 16 procent. Med den takten kommer uppvärmningen att vara 2,7 grader i slutet av årtiondet.
 
I dag inleds ett ungdomsforum i Milano och om en månad hålls FN:s klimatmöte i Glasgow. Det går fortfarande att nå 1,5 procentsmålet säger Thiery, men möjligheten är på väg att försvinna:
 
– Det är ett avgörande ögonblick i klimatförhandlingarna. Om vi slösar bort några år till är möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till en och en halv grad i princip borta. Ju mer vi släpper ut, desto svårare blir det att stoppa den globala uppvärmningen på nivåer som är säkra för kommande generationer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV