Radar

Om regeringens beslut: ”Hårfint sätt att komma undan”

Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Trots kritik från Lagrådet väljer regeringen att lägga fram propositionen om undantagslagen för att ge Cementa mer tid att bryta kalk i Slite på Gotland. Åtminstone till dess att företaget hinner utvinna den volym kalk som deras befintliga tillstånd beviljar.

LFT har pratat med Karin Åhman, Professor och universitetslektor i statsrätt på Stockholms Universitet, om konsekvenserna av regeringens agerande.

Den 6 juli 2021 avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalk i Slite. Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, HD, som ansåg att det inte fanns några skäl att pröva fallet.

Efter domstolarnas beslut har regeringen med alla möjliga medel försökt hindra de effekter som beslutet i HD medför, det vill säga att landet riskerar att stå utan cement.

– Regeringen gör det genom ett speciellt lagförslag som ska föras in i miljöbalken, säger Karin Åhman och fortsätter:

– Regeringen gör det möjligt att ändra Cementas gamla tillstånd för att bota det beslutet som HD tog.

Kritiken mot regeringens förslag

Lagrådet kritiserar regeringens lagförslag på tre grunder: Att  remissförfarandet är kort. Att det bryter mot generalitetskravet. Att det strider mot rättsordningens grunder. Men trots kritiken från Lagrådet väljer regeringen att gå vidare med sitt lagförslag.

– Man omkullkastar inte HD:s dom, men man justerar den i viss mån och man håller sig väldigt nära att bryta mot grundlagen. Av denna anledning är det inte helt klart hur en domstolsprövning skulle bli över samma frågor. Det är ett hårfint sätt att komma undan det hela, säger Karin Åhman.

Det finns tidigare exempel på när man har tummat på generalitetskravet och remisstiden, men att regeringen hittar ett sätt att kringgå HD:s beslut om tillstånd är anmärkningsvärt, tycker Karin Åhman.

Att bortse från vad Lagrådet säger stärker inte kontrollsystemet, utan riskerar snarare att försvaga rättssystemet.

– Högt uppsatta jurister avråder regeringens proposition på grund av komplikationer och brott mot grundlagen, men politiken tar inte till sig det, säger Karin Åhman, som menar att regeringens agerande också riskerat att försvaga Lagrådets ställning och att förtroendet för politiken kan minska.

Att bortse från vad Lagrådet säger riskerar att försvaga dess ställning, menar Karin Åhman, Professor och universitetslektor i statsrätt på Stockholms Universitet
Att bortse från vad Lagrådet säger riskerar att försvaga dess ställning, menar Karin Åhman, Professor och universitetslektor i statsrätt på Stockholms Universitet. Foto: Staffan Westerlund

Historisk dragkamp

Historiskt sett har det alltid funnits en dragkamp mellan politik och juridik och var gränsen ska gå, menar Karin Åhman som illustrerar gränsen med ett staket som är uppställt emellan.

– Hur långt har vi till staketet från vardera sida? I det här fallet har politikerna gått lite närmre staketet än vad de brukar göra, det vill säga ifrågasatt den juridiska granskningen, och Lagrådet har satt ner foten på juridiska grunder, men politikerna väljer att inte lyssna på det.

Lagrådet vidmakthåller grundlagens innebörd och när regeringen kör över dess kritik kommer politiken för nära “staketet”, menar Karin Åhman. Regeringens agerande skapar praxis och med det följer en risk att förtroendet för politiker och vårt rättssystem försvagas.

– Det är inte bra för förtroendet för de rättsliga institutionerna, inte heller för förtroendet för politikerna, de kringgår mycket av regelverket i grundlagen även om de tycker att de har fog för det.

Om lagförslaget röstas igenom i Riksdagen kommer det, enligt Karin Åhman, antagligen att prövas i domstol så småningom.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter