Radar

Strategi för att fasa ut djurförsök

Plenisalen i EU-parlamentet i Strasbourg.

I onsdags fattades ett historiskt beslut i EU-parlamentet, med 667 röster mot 4 kräver en övervägande majoritet att EU-kommissionen tar fram en strategi för hur man ska kunna fasa ut djurförsöken, det rapporterar TT.

Frågan har tidigare tagits upp i EU-parlamentet, redan 2010 antogs det så kallade försöksdjursdirektivet, vars mål är att alla försök på levande djur ska ersättas – så snart det är vetenskapligt möjligt.

Problemet med försöksdjursdirektivet är dock att det inte finns någon tidsram eller strategi kring hur det ska ske, det berättar Peter Hultgren, Sakkunnig i djurförsöksfrågor på Djurens rätt.

I onsdags röstade man fram en resolution som manar EU-kommissionen att upprätta en handlingsplan för utfasning av djurförsök inom alla berörda områden. Resolutionen är inte bindande men Peter Hultgren har höga förhoppningar om att kommissionen kommer ta resolutionen på allvar.

Början på slutet

– Vi får beskriva det hör som en historisk händelse, något vi kommer komma minnas som vändpunkten, säger Peter Hultgren. 

Djurrättsrörelsen har aktivt kämpat för den här frågan i flera år och enligt Peter Hultgren är resolutionen är en skarp uppmaning till EU-kommissionen.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsätta en särskild arbetsgrupp som samarbetar med alla medlemsstater, industrin och andra berörda parter för att sätta upp en tydlig plan om hur och när djurförsöken ska fasas ut.  

Tidskrav

Redan idag finns det alternativa metoder till djurförsök, bland annat AI och organ på chip, berättar Peter Hultgren. Men det kommer behövas många fler alternativ om alla djurförsök ska fasas ut.

Enligt EU-parlamentet är finansieringen för utvecklingen av alternativa metoder fortfarande otillräcklig. Peter Hultgren tror att nyckeln till ökad finansiering och fler alternativa metoder är tidskrav. 

– Idag finns det inga incitament för att forskare ska sätta fart med det här, säger han. 

Peter Hultgren menar att man tidigare sett att tidskrav har fungerat, till exempel vad gäller djurförsök inom kosmetikaindustrin. Om man sätter en tidsram samt pekar ut vilka som är ansvariga att satsa pengar på utfasningen, tror han att det inte kommer dröja länge innan fler alternativ till djurförsök presenteras. 

I dagsläget öronmärks 15 miljoner kronor i Sverige till förfining av djurförsök, till att minska antalet djurförsök samt ersätta antalet djurförsök med andra metoder.

Svårt att hitta alternativ

Inom grundforskningen är det absolut svårast att hitta alternativ till djurförsök, berättar Peter Hultgren.

– Djurförsök har använts under en sådan lång tid inom grundforskningen. Resultat måste jämföras med tidigare studier för att förstå resultatet, eftersom alla tidigare resultat kommer från djurförsök så har de inget annat att validera mot, säger Peter Hultgren och fortsätter:

– Här tycker jag att forskarvärlden behöver utmanas, vi måste börja prata om vad som egentligen är nödvändig forskning.

Fakta om djurförsök i EU 

År 2017 rapporterades användning av djur för vetenskapliga ändamål 9,58 miljoner gånger. Huvudsyftet var forskning (69 %), följt av lagstadgad användning för att uppfylla lagstiftningskrav och rutinmässig produktion (5 %). Bland de tester som genomfördes för att uppfylla lagstiftningskrav rörde de flesta läkemedel för människor (61 %), följt av veterinärmedicinska läkemedel (15 %) och industrikemikalier (11 %).
Källa: Europaparlamentet 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV