Radar

Klimatinspiratören: “Viktigt och roligt arbete”

Klimatinspiratören Andreas Magnusson, 17 år, märker att det finns en frustration kring att personer inte vet hur de ska engagera sig i klimatfrågan.

Sedan 2008 har den ideella föreningen Klimataktion verkat för att väcka engagemang och utbilda i klimatfrågan. ”Det finns ett stort behov av att fler blir delaktiga”, säger Pia Björstrand, samordnare för projektet Bli klimatinspiratör.

Klimataktion är en liten men aktiv ideell förening med 550 medlemmar spridda över landet. I arbetet med att väcka engagemang driver Klimataktion projektet Bli klimatinspiratör. Genom föreläsningar och workshops får kursdeltagare en inblick i klimatkrisen, samt verktyg för att agera i klimatfrågan.

– Vi märker att människor vill lära sig mer och vill veta hur de ska agera i krisen, säger Pia Björstrand.

Digital och fysisk

Klimataktion har drivit projektet Bli klimatinspiratör i flera år och i fjol fick de stöd från Postkodstiftelsen vilket möjliggjorde drömmen om att utöka projektet. Från att tidigare bara varit fysiska träffar, erbjuds nu även en digital workshop som lockar deltagare från hela Sverige.

–  Vi har deltagare som är allt från sjutton år upp till åttio år, det är jätteroligt att det är så spritt. Vi ser också att det finns ett stort engagemang i olika samhällsklasser, säger Pia Björstrand.

Bli klimatinspiratör får projektstöd fram till slutet av 2022. Innan projektets slut är målet att nå cirka 60 skolklasser, samt att workshopen ska nå ungefär 400 deltagare från femton orter.

Pia Björstrand är samordnare för projektet Bli klimatinspiratör
Pia Björstrand är samordnare för projektet Bli klimatinspiratör. Foto: Privat

Klimatinspiratör

För att bli klimatinspiratör kan man anmäla sig till en heldagsworkshop som erbjuds på olika orter eller digitalt. Heldagsworkshopen riktar sig till personer från femton år och uppåt och kostar 150 kronor.

Andreas Magnusson är 17 år och har precis debuterat som utbildare i projektet. Förra veckan var han ute på sitt första uppdrag där han besökte två skolor för att inspirera skolelever att engagera sig för klimatet.

– Jag tycker att det är ett väldigt viktigt och roligt arbete att få åka ut till skolor, prata med elever och få höra deras tankar kring klimatfrågan, säger han.

Andreas Magnusson, som även är aktiv i Fridays for future, upplever att många känner att det är svårt att engagera sig eftersom klimatfrågan kan kännas väldigt abstrakt.

– Det finns en frustration över att man inte vet hur man ska påverka, eller vilken väg man ska välja för att komma dit man vill för att få den förändring man vill se, säger Andreas Magnusson.

Andreas Magnusson är 17 år och har precis debuterat som utbildare i projektet Bli klimatinspiratör
Andreas Magnusson är 17 år och har precis debuterat som utbildare i projektet Bli klimatinspiratör. Foto: Anna Holm 

Lösning på frustrationen

Klimatinspiratörerna menar att de erbjuder en lösning för frustrationen. Genom kunskap, verktyg och inspiration vill man fokusera på det hoppfulla och hjälpa personer att känna att det är möjligt att engagera sig, samt visa hur man kan engagera sig för att åstadkomma förändring.

– Man kan engagera sin arbetsplats, till exempel genom att uppmuntra till att välja tåg för tjänsteresor istället för flyg. Om man går i skolan kan man börja med att uppmärksamma matsvinn på skolan, eller att ta cykeln istället för att föräldrar skjutsar med bil, säger Pia Björstrand.

Det finns mycket en klimatinspiratör kan påverka i sin vardag för att engagera sig och andra i klimatfrågan. Klimataktion vill också lyfta klimatfrågan till ett högre plan.

– Det stora målet är att påverka politiskt, hur man som medborgare kan påverka. Vi vill fokusera på förändring av hela systemet mer än enbart det individuella, säger Pia Björstrand.

Inom kort lanserar projektet en hemsida med  tips om hur man kan verka som klimatinspiratör i samhället, och påverka politiken genom exempelvis lägga medborgarförslag och skriva insändare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV