Radar

Olofström prisas för arbete med barnkonventionen

Olofström har en mångfacetterad natur med bland annat sjöar där man kan paddla kanot.

Olofström har utsetts till årets friluftskommun 2021. Kommunen får priset för att de har arbetat utifrån barnkonventionen och involverat barnen i olika friluftslivsprojekt. ”Det är en fantastisk glädje här i dag”, säger Daniel Ottosson, samordnare för offentlig miljö i Olofströms kommun.

Varje år utser Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening tillsammans årets friluftskommun, som får ta emot en prissumma på 50 000 kronor. Och i år gick alltså priset till Olofström i Blekinge.

– Vi har jobbat väldigt mycket tillsammans med förskolorna och skolorna i kommunen. Bland annat har vi haft en tävling om bästa kojbygget, och barnen har även fått skapa egna konstverk i skogen, berättar Daniel Ottosson.

Han konstaterar att Olofström är en liten kommun där alla har nära till naturen och att de har arbetat mycket med att utnyttja det på bästa sätt. En viktig del i arbetet har varit att vara lyhörd för barnens egna önskemål och att ta tillvara på deras kreativitet, energi och nyfikenhet.

Olofström vann även priset för två år sedan, 2019, men Daniel Ottosson tycker att det är ännu roligare i år eftersom de den här gången får priset för sitt barnperspektiv, något som de medvetet har arbetat väldigt aktivt med. 

– Det här blir ett tydligt kvitto på att vi har lyckats.

En viktig del i kommunens arbete har varit att låta barnen vara delaktiga i att rösta fram teman och arbetssätt
En viktig del i kommunens arbete har varit att låta barnen vara delaktiga i att rösta fram teman och arbetssätt. Foto: Olofströms kommun

Men det är inte bara barn som står i centrum för Olofströms friluftsarbete. Daniel Ottosson berättar att de också har ett seniorarbete där de bland annat anordnar tipspromenader och grillning för äldre. De har även arbetat med att utveckla vandringsområdena och cykellederna i kommunen.

Daniel Ottosson menar att de har en väldigt god samverkan i kommunen, inte bara mellan kommunen också skolorna utan också med föreningslivet och företagen. Något som han tror underlättas av att de är en så liten kommun.

– Det är lätt att hålla koll på vem som gör vad. Vi kan nätverka ganska snabbt och det är en fördel. Jag kan tänka mig att det är svårare i större kommuner, säger han i ett pressmeddelande

Förutom Olofström fick även Sundsvalls och Jönköpings kommuner höga poäng i undersökningen, men det var just Olofströms arbete med barnkonventionen som fällde avgörandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV