Radar

Ökad tillsyn ska förstärka vården av våldsutsatta

Inspektionen för vård och omsorg får i uppdrag av regeringen att förstärka tillsynen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor ska förstärkas. Nu får Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag av regeringen att öka tillsynen, säger Märta Stenevi (MP) till TT.

– Vi får vittnesmål från många våldsutsatta och från de organisationer som jobbar nära dem om att bemötandet inte fungerar fullt ut och det är naturligtvis väldigt allvarligt, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Uppdraget till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Rätt stöd och hjälp

– Förhoppningen är dels att de (Ivo) ska kunna visa om det finns brister och hur de kan stärkas så att man har en löpande tillsyn och får en bättre kontroll, säger Stenevi.

Hon understryker att regeringen också hör att mycket fungerar väl men att de många vittnesmål om brister inte går att blunda för.

Den här tillsynen ser vi som oerhört viktig för att erbjuda de som drabbas rätt stöd och hjälp, men också ha den höga och jämna kvalitén över landet som man verkligen ska kunna kräva.

Insatser under 2022 och 2023

En plan för hur tillsynen ska genomföras tas fram under 2021 innan Ivo kan utföra särskilda tillsynsinsatser under 2022 och 2023, och sedan återrapportera till regeringen i april 2024.

Till sitt förfogande får Ivo 3 miljoner kronor under 2021.

– Beroende på vad Ivo kommer fram till i sin rapportering är det klart att vi måste ta ställning till om det behövs andra åtgärder och medel, säger Stenevi.

Hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens möjlighet att lämna uppgifter till polisen när man misstänker att ett allvarligt brott ska begås är en av de åtgärder som regeringen infört på senare tid. Lagstiftningen kring barn som bevittnar våld i hemmet där de nu betraktas som brottsoffer är en annan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV