Radar

Miljögrupper vill att klimatmötet skjuts upp

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i samband med en pressträff inför klimattoppmötet i Glasgow.

Pandemin gör det omöjligt att få till ett toppmöte som fullt ut inkluderar fattiga länder där klimatkrisen är som värst. Det menar internationella miljöorganisationer som vill att COP26 i Glasgow skjuts på framtiden.

Det har kallats sanningens ögonblick för planetens framtid och det viktigaste mötet om klimatet sedan det som hölls i den franska huvudstaden 2015. Nu ska världens länder presentera mer ambitiösa klimatplaner för att Parisavtalets mål ska kunna nås.

Men med bara sju veckor kvar till COP26 i skotska Glasgow bidrar pandemin till fortsatt osäkerhet kring vem som kommer att kunna dyka upp under konferensen som är tänkt att pågå från 31 oktober till 12 november.

Vill skjuta upp

Den ojämlika fördelningen av vaccin, orimligt höga kostnader för boende samt det faktum att coronaviruset fortsätter att spridas kan utesluta viktiga röster – i synnerhet från människor från fattigare länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna, varnar ett nätverk av aktivister. De vill att mötet skjuts upp.

”Vi oroar oss för att de länder som är djupast drabbade av klimatkrisen och de länder som lider av brist på stöd från rika nationer för att tillhandahålla vaccin kommer att utelämnas från samtalen” skriver Tasneem Essop, chef för Climate Action Network (CAN) som samlar över 1 500 miljöorganisationer från hela världen, och fortsätter:

”Det har alltid funnits en inneboende maktobalans i FN:s klimatförhandlingar och den förvärras av hälsokrisen.”

COP26 skulle egentligen ha hållits förra året men sköts upp på grund av pandemin. Högt uppsatta britter, såväl som ledare i andra länder, har insisterat på att toppmötet måste hållas nu med tanke på behovet för världen att agera skyndsamt och tillsammans för att tackla de skenande klimatförändringarna.

Står för vaccin

Många utvecklingsländer kämpar med vaccineringen sedan rikare länder köpt upp stora delar av lagren. Storbritannien har flera gånger upprepat att alla delegater som behöver kommer att få hjälp med att få vaccin mot covid-19 före konferensen.

Men CAN menar att det arbetet har gått för långsamt och att kraven på karantän vid inresa innebär omfattande kostnader för hotell. Det har också blivit svårare att resa från vissa delar av världen och alternativa vägar kan vara för kostsamma för fattigare regeringar och små civilsamhällesorganisationer, enligt Mohamed Adow från den Nairobi-baserade tankesmedjan Power Shift Africa som är en del av CAN.

”Om COP26 går vidare som planerat är jag rädd för att det bara är de rika länderna och icke-statliga organisationer från de länderna som kommer att kunna närvara. Ett klimatmöte utan rösterna från dem som är mest drabbade av klimatförändringarna är inte ändamålsenligt” skriver han i ett uttalande.

Betalar karantänhotell

Men enligt COP26-chefen Alok Sharma kommer man att göra allt för att se till att mötet blir inkluderande, bland annat genom att betala för karantänhotell för delegater, observatörer och medier från länder som är rödlistade på grund av covidläget.

”COP26 har redan skjutits upp ett år och vi är alla medvetna om att klimatförändringarna inte har tagit någon paus” skriver han i ett uttalande.

”Vi arbetar outtröttligt med våra partner, inklusive den skotska regeringen och FN, för att säkerställa ett inkluderande, tillgängligt och säkert toppmöte i Glasgow med omfattande åtgärder för att begränsa covid-19.”

Fakta: COP26

FN:s klimattoppmöte COP26 kommer att hållas i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november. Det skulle egentligen ha hållits i november förra året men sköts upp på grund av pandemin.
På mötet ska länderna förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras och hur ambitionerna kan höjas i klimatpolitiken.
Frågan om utsläppshandel i den så kallade regelboken för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25 utan kommer istället att tas upp på det här mötet.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.