Radar

Slår ett slag för ekologiskt – bland vegetariska halvfabrikat

Naturskyddsföreningen uppmanar fem av Sveriges största producenter av vegetariska halvfabrikat att erbjuda ekologiska alternativ.

Naturskyddsföreningen uppmanar fem av Sveriges största producenter av vegetariska halvfabrikat att erbjuda ekologiska alternativ. För att uppmärksamma detta driver de en kampanj som löper september ut.

I kampanjen har man valt att fokusera på vegetariska kött-ersättningsprodukter, inom den varukategorin har Naturskyddsföreningen undersökt utbudet hos: Hälsans kök, Anamma, Dafgårds, Oupmh och Findus green cuisine.

– Ingen av de fem leverantörerna har ett enda ekologiskt alternativ inom sina sortiment av frysta eller kylda vegokorvar, hamburgare och så vidare, säger Pim Bendt, sakkunnig inom mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

Hittills har 8450 personer skrivit under uppropet
Hittills har 8450 personer skrivit under uppropet. Foto: Naturskyddsföreningen

Utöver att uppmana producenter att välja ekologiskt vill man genom kampanjen hjälpa konsumenter att förstå, utifrån en vetenskaplig och grundlig analys av hållbar utveckling i relation till mat och jordbruk, vad det mest hållbara valet är när man går i butiken och väljer mellan varor och diverse hållbarhetsmärkningar.

– När vi redan är igång med hållbara val och den vegetariska mattrenden så måste vi se till att vi också har med oss ekologiskt där. Ekologiskt är den märkning som står starkast, vi har haft den i trettio år och vi har gedigen forskning över årtionden på effekterna. Vi vet att ekologiskt produktion ger trettio till femtio procent högre biologisk mångfald, säger Pim Bendt.

Enligt Pim Bendt är Naturskyddsföreningens bedömning att ekologiskt fortfarande, i de flesta fall, är det säkraste valet om man vill vara säker på att att den mat man konsumerar är så hållbar som möjligt.

Pim Bendt, sakkunnig inom mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen
Pim Bendt, sakkunnig inom mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen. Foto: Privat

Bygga resiliens

Räcker det inte att äta vegetariskt för att rädda klimatet?

– Det gör det inte, vi kan inte rädda klimatet utan biologisk mångfald. Vi måste bygga resiliens för klimatförändringarna, väldigt mycket hänger nu på vilken motståndskraft vi lyckas bibehålla i våra naturliga ekosystem och i våra landskap, här har det insatsberoende och storskaliga jordbruket få lösningar att erbjuda, säger Pim Bendt. 

Han menar att det inte går att ersätta stora ohållbara djurbesättningar med storskaliga insatsberoende monokulturer av majs, soja och andra spannmål som tränger undan naturliga ekosystem och sprider gifter genom kemiska bekämpningsmedel.

– Det är inte ett steg i rätt riktning, därför är det väldigt viktigt att vegoomställningen som vi är i just nu också har med sig ekologiskt på tåget, säger han.

Uppropet

I samband med kampanjen har Naturskyddsföreningen gjort ett upprop som i slutet av september kommer att skickas till de fem leverantörerna. Hittills har 8450 personer skrivit under uppropet.

– Vår målsättning är att visa att det finns en efterfrågan. Vi kommer inte att acceptera svaret att konsumenterna inte är villiga att betala, för det handlar också om vad man vill marknadsföra och vilket ansvar man som producent vill ta för att driva förändringen utifrån en holistisk bild av vad hållbar utveckling är, säger Pim Bendt.

Tog bort ekologiskt sortiment

Anamma är en av de fem leverantörer som Naturskyddsföreningen hade med i sin undersökning. De har tidigare haft ekologisk vegofärs och falafel i varuhandeln, men på grund av att försäljningen inte gick tillräckligt bra tog man bort de ekologiska alternativen från sitt sortiment i butikerna.

– Anamma har fortfarande ekologisk sojafärs men bara riktad till restaurang och storhushåll, där finns det en efterfrågan, säger Sara Paulsson, kommunikationschef på Orkla Sverige.

Anamma har inte analyserat varför de ekologiska alternativen inte var så populära bland konsumenter, men det är något som de tycker vore intressant att titta närmre på, berättar Sara Paulsson.

Enligt Pim Bendt är det vanligt att producenter nämner priskänslighet hos kunder som en orsak till att man inte producerar ekologiska alternativ, men Naturskyddsföreningen ifrågasätter det argumentet.

– Vad man väljer att satsa på är ett val i produktionsledet, att bara peka på att konsumenten inte är villig att betala mer är att förenkla saken, säger Pim Bendt.

KRAV ser tre orsaker

Enligt Åsa Orrö, marknads- och regelutvecklare på avdelningen för livsmedel på Krav, ser man främst tre anledningar till det nästan obefintliga utbudet av ekologiska eller krav-märkta vegetariska halvfabrikat. Den första orsaken är att det är svårt att få produkter att likna kött utan att använda sig av fler tillsatser och processmetoder än vad Krav tillåter.

– Traditionellt, när man började tillverka vegetariska halvfabrikat, så har man utgått från en köttprodukt som man vill hitta ett alternativ till. Man har försökt hitta sätt att efterlikna köttprodukten vad gäller konsistens, textur och smak, säger Åsa Orrö.

Den andra orsaken som Krav ser är att livsmedelsproducenter anser sig ha svårt att få tag på råvara. Från förädlingssidan är man osäker på att få tag på tillräckliga volymer av ekologiska och Krav-märkta råvaror till sin produkt.

– Samtidigt som man på den kravmärkta lantbrukssidan inte känner att man vågar satsa på nya typer av grödor för att man inte har en säker köpare, säger Åsa Orrö.

Brist på ekologisk råvara är något som drabbat Anamma, de har valt att satsa på lokala råvaror och inom kort går de helt över till svenskt ärtprotein.

– Svenskt ärtprotein kan vi inte få ekologiskt, den råvaran finns inte. Men vi hoppas på att vi framöver kan gå över till ekologiskt ärtprotein, säger Sara Paulsson.

Enligt Åsa Orrö är en möjlig lösning att man tidigt i produktutvecklingsprocessen får ihop ett samarbete mellan lantbrukare och livsmedelsproducenter, så att båda parter vågar satsa. Hon säger även att det är möjligt att producera mer ekologiska och Krav-märkta vegetariska halvfabrikat med de förutsättningarna vi har idag.

Den tredje orsaken är att det är svårt att ställa om en produkt till ekologiskt om den inte från början är tänkt att vara ekologisk.

– Om man från början när man ska ta fram en ny produkt tänker Krav och ekologiskt då blir det mycket lättare för då vet du vad du har för ramar, säger Åsa Orrö, som berättar att man redan har en dialog med producenter kring vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Fokus på matfrågor

Inför uppropet har Naturskyddsföreningen redan varit i kontakt med leverantörerna och bjudit in till dialog. Efter kampanjens slut kommer Naturskyddsföreningen att fortsätta att jobba med de här frågorna.

– Vi kommer att ha ett ökat fokus på matfrågor framöver, säger Pim Bendt.

Enligt Sara Paulsson ser Anamma positivt på kampanjen och ser fram emot att höra mer kring vad Naturskyddsföreningen har att säga i frågan.

– De kanske kan hjälpa oss med vägar fram, lära oss mer om vad konsumenten söker och hur vi kan röra oss framåt, säger Sara Paulsson.