Radar

Poesi tar gestalt ur våld

Marie Strömberg debuterar med en diktsamling utifrån kvinnors berättelser om våld de utsatts för.

– Jag har skrivit den här diktsamlingen för kvinnorna. Det säger Marie Strömberg som nu debuterar med diktsamlingen ”Hennes uppgång och fall”.

De kvinnor det handlar om är kvinnor som Marie Strömberg har mött inom psykiatrin, de flesta för många år sedan. Kvinnornas berättelser om övergrepp och våld bet sig tag i Marie Strömberg och hon började skriva poesi, som ett sätt att bearbeta sina egna känslor inför deras historier.

Många av dikterna skrev Marie Strömberg för mer än tjugo år sedan, men de, liksom tiden, behövde mogna innan de kunde publiceras.

– Då var sådant här oerhört skuldbelagt, man pratade inte om det som idag, säger Marie Strömberg.

Hon beskriver det som att hon fick ett förtroende att förvalta berättelserna åt de kvinnor som berättade sina historier för henne när hon arbetade inom psykiatrin.

– Jag satt nattvak inom psykiatrin och vi hade många kvinnor med självskadebeetende och de flesta hade övergreppshistorier i bakgrunden. Att skriva dikter blev ett sätt för mig att bearbeta det jag hörde, det kändes också viktigt att dokumentera och bevara de här berättelserna.

En av dikterna ur diktsamlingen "Hennes uppgång och fall"
En av dikterna ur diktsamlingen "Hennes uppgång och fall".

Kvinnorna och de berättelser som ligger till grund för dikterna kan inte kännas igen. Och kvinnorna har inte varit delaktiga i själva skapandet av poesin. Istället har Marie Strömberg bearbetat de berättelser hon fått ta del av och gestaltat dem i poesiform. Hon menar att konsten har en uppgift att fylla när det gäller svåra frågor som våld i nära relation och övergrepp.

– Konsten kan förmedla och visa andra sidor av problem och har även frihet att lyfta frågor och tolka och gestalta på andra sätt.

Enligt WHO är våld i nära relation ett globalt folkhälsoproblem som framförallt drabbar kvinnor. Våldet utövas på flera sätt; psykiskt och fysiskt men också materiellt, ekonomiskt och socialt. Våldet har i forskning visat sig ha mer långtgående konsekvenser för hälsan än de direkta skador som själva våldet ger upphov till. Det finns också starka samband mellan våld och fysisk, liksom psykisk, ohälsa.

Under åren har Marie Strömberg engagerat sig för våldsutsatta på flera sätt och hon har bland annat varit med och arrangerat manifestationer mot våld. Vid en av dessa mötte hon några mammor som berättade om sina döttrars utsatthet, dessa berättelser har hon också gestaltat i diktsamlingen.

– De är väldigt starka berättelser om unga flickor som senare har blivit dödade av sina pojkvänner. 

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet dödades förra året 13 kvinnor i Sverige av en nuvarande eller före detta partner.

En av dikterna ur Marie Strömbergs debutbok; diktsamlingen "Hennes uppgång och fall"
En av dikterna ur Marie Strömbergs debutbok; diktsamlingen "Hennes uppgång och fall".

Att skriva poesi om de här frågorna är ett annat sätt att berätta om ett allvarligt problem, ett sätt som gör att frågan kan bli synlig för fler menar Marie Strömberg.

– Jag har inte skrivit för att göra ett litterärt verk, utan för att lyfta problemet på ett annat sätt. Om jag kan lyfta frågan så vill jag jättegärna göra det, det är min vision, säger Marie Strömberg och lägger till:

– Jag har lärt mig en sak; att någon tror på dig och det du blivit utsatt för, det är det viktigaste. Och att du får en bekräftelse på att någon tror på det du berättar.

Idag medverkar Marie Strömberg i ett författarsamtal på Virserums Konsthall arrangerat av Litteraturnod Vimmerby. Och under morgondagen samtalar hon om boken i Femtipodden.

Delar av intäkterna från boken skänks till UN Women Sverige, för att stödja deras arbete kring våld i nära relation. Marie Strömberg är även aktiv i nätverket ”Vi har fått nog nu” på facebook.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV