Radar

Luftföroreningar kortar indiers livslängd

Varje år dör 700 000 personer i förtid i Indien, på grund av luftföroreningar.

Indien är ett av världens mest förorenade länder. Det får stora effekter på befolkningens hälsa. Luftföroreningarna orsakar dödsfall och riskerar att förkorta invånarnas livslängd. Nu försöker forskare världen över ta reda på hur mycket. 

En ny rapport från The Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) som slår fast att luftföroreningar kan förkorta indiernas livslängd med nio år har fått stor spridning. Den har publicerats av medier som BBC, CNN, The Guardian och Reuters. Men Petter Ljungman, forskare inom miljömedicin och specialist i hjärtsjukdomar, är skeptisk till rapportens slutsater. 

– Det låter för mycket. Livslängden förkortas av luftföroreningar, men så mycket tror jag är svårt att säga, det finns inte underlag för det och särskilt inte i Indien. Det finns inte sådana typer av studier i nuläget.

Petter Ljungman studerar hur befolkningen i Indien påverkas av att exponeras för luftföroreningar under lång tid. Varje år dör 700 000 i förtid i Indien på grund av luftföroreningar, säger han.

– Majoriteten dör i hjärt-kärlsjukdomar och efter det så är det lungsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke, kol, lungcancer och barn får mer astma allergi, infektioner och lunginflammation.

18 procent av jordens befolkning bor i Indien, som har några av de högsta nivåerna av luftföroreningar i världen. Av världens 30 mest förorenade städer ligger 22 i Indien med partikelnivåer som ligger många gånger över Världshälsoorganisationens riktvärden. En global hälsorisk, säger Petter Ljungman.

– På kort sikt kan man förbättra hälsan i Indien med att få ned luftföroreningar. På lång sikt förbättrar det hela planeten och andra människors hälsa genom att man bidrar till mindre utsläpp som bidrar till mindre klimatförändringar.

Enligt Petter Ljungman kommer luftföroreningar oftast från förbränning, det vill säga samma källor som till klimatförändringarna
Enligt Petter Ljungman kommer luftföroreningar oftast från förbränning, det vill säga samma källor som till klimatförändringarna. Foto: Stefan Zimmerman

Trafikavgaser, dieselgeneratorer, stora industrier och bönder som bränner sina åkrar är några av orsakerna bakom de höga halterna av luftföroreningar i Indien. Indien är helt beroende av kolkraft för sin energiförsörjning. I dag kommer 80 procent av Indiens energi från kol.

– Ur ett större perspektiv kan man tänka på att luftföroreningar kommer från förbränning för det mesta och det är ju samma källor som till klimatförändringarna. Värme är farligt för hälsan, luftföroreningar är farlig för hälsan. Kombinationen är ännu farligare. De förstärker varandras effekter, det har vi sett på andra ställen som i Moskva och södra Italien, säger Petter Ljungman.

I Indiens huvudstad Delhi uppmanar myndigheterna regelbundet invånarna att hålla sig inomhus och har tagit till initiativ som att dela ut ansiktsmasker och tillfälligt stänga skolor. Men befolkningen har gett sig ut på gatorna för att kräva att myndigheterna vidtar åtgärder för att minska utsläppen. 2019 lanserades Indiens nationella luftreningsprogram för att minska föroreningsnivåerna i de värst drabbade städerna genom att minska utsläpp från industri och fordon.

– Man har i Delhi gått över till naturgas i alla taxibilar och allmänna transportmedel. Det minskar luftföroreningar en del, men tyvärr räcker det inte. Det hade säkert varit värre om man inte gjort det, men det krävs starkare tilltag, säger Petter Ljungman.